Grundkursus i Psykosocial forebyggelse

Grundkursus i Psykosocial Forebyggelse er et “gør-det-selv” kursus, der giver et solidt fundament af viden om forebyggelse knyttet til psykisk krævende arbejde. Et fundament man derefter kan bygge sin forebyggelse ovenpå, så man får skabt et dynamisk og bæredygtigt arbejdsmiljø, der muliggør kvalitet og sikkerhed i opgaveløsningen, og som er sundt, sikkert og trygt for alle i organisationen. Kurset er udviklet og formidlet af psykolog Rikke Høgsted og er baseret på ”Grundbog i Belastningspsykologi”.

Grundkursus i Psykosocial forebyggelse

Kurset sigter mod at skabe et fælles sprog og fundament af viden om, hvad en henholdsvis proaktiv og reaktiv forebyggelse vil sige. Det rummer en række belastningspsykologiske grundmodeller og præsenterer konkrete eksempler på både primære, sekundære og tertiær forebyggelsestiltag.

Kurset retter sig særligt mod de i organisationen, der har det overordnede ansvar for det psykiske arbejdsmiljø – det vil sige organisationens ledere og arbejdsmiljøorganisation, tillidsvalget og organisationens konsulenter. Det bygger på den helhedsorienterede grundpræmis, at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, som kun lykkes, hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar.

Tilgangen betoner den kollektive forebyggelse og er i tråd med de krav, der stilles til forebyggelse i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø.

Nemt, fleksibelt og med den største respekt for ressourcerne i din organisation

Har du spørgsmål, eller ønsker du at købe grundkurset, så er du meget velkommen til at bruge denne formular.

…vi kan ikke fordrage spam, så du kan være helt rolig. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og kontakter dig kun vedr. fremvisningen af kurset.

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø behøver ikke være ukonkret og uhåndgribeligt. Få skabt et let tilgængeligt belastningspsykologisk fundament, som den lokale forebyggelse i din organisation kan bygge ovenpå.