Grundbog i Belastningspsykologi

En grundbog skrevet til professionelle, der arbejder i et mentalt højrisikojob – det vil sige et job, hvor man bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder gennem sit møde med kriseramte eller traumatiserede mennesker eller et job, som på en anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser.

Læs mere om bogen.

Rød-Grøn-Blå-modellen

Rød-Grøn-Blå-modellen stammer fra “Grundbog i Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde” skrevet af psykolog Rikke Høgsted, leder af Institut for Belastningspsykologi.

Læs mere om modellen.

Fiskerbænken

Fiskerbænken er en metode og et sted, hvor man sammen med sine gode kolleger kan sætte sig ned og dele og fordøje nogle af de stærke indtryk, der tit er forbundet med at have et mentalt højrisikojob.

Læs mere og hent Fiskerbænken som PDF.