Eksempler på pakkeløsninger med
Grundkursus i Belastningspsykologi

Arbejdspladser findes i mange forskellige former og størrelser, med forskellige kulturer og forskellige ressourcer. Derfor kan indkøbet af Grundkursus i Belastningspsykologi tilpasses jeres ønsker og muligheder.

 

Herunder giver vi tre eksempler på pakkeløsninger med Grundkurset. Hvad der passer bedst til jer, afhænger blandt andet af størrelsen på jeres organisation, og om I selv vil stå for faciliteringen af kurset, eller om I ønsker vores hjælp – enten til at kompetenceudvikle jeres egne ressourcer til at varetage faciliteringen i større skala eller til slet og ret at facilitere kurset.

PAKKE A: DEN RENE GØR-DET-SELV-PAKKE

Her er spørgsmålet blot, hvor mange medarbejdere, der skal have en licens til kurset. Vi plejer at sige; jo flere, der kender belastningspsykologien, des flere får mulighed for at dele et fælles sprog og en fælles forebyggelsesforståelse på arbejdspladsen.
Vi leverer Grundkurset, som er let tilgængeligt online, og I står selv for faciliteringen. Har I brug for inspiration til dette, kan I se vores tre eksempler på kursusdesign, som er en del af kursusmaterialet.

Pakke B: LODS/TOVHOLDER-PAKKEN

Her uddanner vi jeres interne ressourcer – det kan være udvalgte medarbejdere eller arbejdsmiljøorganisationen – i at varetage faciliteringen af Grundkurset. Lods-begrebet kan I læse mere om her. Denne pakke egner sig bedst til mellem og store organisationer. Det indledende lodskursus kan både afholdes som webinar eller fysisk og varetages af en af vores konsulenter.

Pakke C: KONSULENTPAKKEN

Her kommer en konsulent fra Institut i Belastningspsykologi ud og faciliterer Grundkurset for jer – det kan være på én hel dag eller to halve dage. Derefter bliver I tilsendt jeres adgang til kurset, så I selv kan genbesøge relevante moduler i licensperioden.

Tilkøb/supplementer til Grundkursus i Belastningspsykologi

GRUNDBOG I BELASTNINGSPSYKOLOGI

Har I lyst til at dykke dybere i belastningspsykologien – enten undervejs i kurset eller efterfølgende – så er det oplagt at supplere gennemførslen af Grundkurset med eksemplarer af Grundbog i Belastningspsykologi – læs evt. mere her.

KICK-OFF

Vil I gerne markere igangsættelsen af et forløb med Grundkursus i Belastningspsykologi? Så kan I tilkøbe et KICK-OFF på 30-45 minutter – fysisk eller webinar og skræddersyet til jer.

KURSUSBEVISER

Skal medarbejderne have et bevis på deres gennemførsel af Grundkursus i Belastningspsykologi, som dokumentation for og minde om et godt og vigtigt forebyggelsesforløb? Så kan I tilkøbe kursusbeviser, hvor kompetenceudviklingen beskrives.

OPFØLGNING

Ønsker I hjælp til udvælgelse af relevante strategier og planlægning af det videre forløb med udgangspunkt i organisationens  arbejdsmiljøproblemstillinger, behov og ønsker? Hjælpen kan ydes som 1:1 onlinekonsultationer, webinar for en større eller mindre gruppe eller i form af en egentlig temadag med fysisk fremmøde.