Eksempler på pakkeløsninger med grundkurser

Arbejdspladser findes i mange forskellige former og størrelser, med forskellige kulturer og forskellige ressourcer. Derfor kan indkøbet af vores grundkurser tilpasses jeres ønsker og muligheder.

 

Herunder giver vi tre eksempler på pakkeløsninger med grundkurserne. Hvad der passer bedst til jer, afhænger blandt andet af størrelsen på jeres organisation, og om I selv vil stå for faciliteringen af kurset, eller om I ønsker vores hjælp – enten til at kompetenceudvikle jeres egne ressourcer til at varetage faciliteringen i større skala eller til slet og ret at facilitere kurset.

PAKKE A: DEN RENE GØR-DET-SELV-PAKKE

Her er spørgsmålet blot, hvor mange medarbejdere, der skal have en licens til kurset. Vi plejer at sige; jo flere, der kender belastningspsykologien, des flere får mulighed for at dele et fælles sprog og en fælles forebyggelsesforståelse på arbejdspladsen.

Vi leverer grundkurset, som er let tilgængeligt online, og I står selv for faciliteringen. Har I brug for inspiration til dette, kan I se vores tre eksempler på kursusdesign, som er en del af kursusmaterialet.

Pakke B: LODS/TOVHOLDER-PAKKEN

Her uddanner vi jeres interne ressourcer – det kan være udvalgte medarbejdere eller arbejdsmiljøorganisationen – i at varetage faciliteringen af Grundkurset. Lods-begrebet kan I læse mere om her. Denne pakke egner sig bedst til mellem og store organisationer. Det indledende lodskursus kan både afholdes som webinar eller fysisk og varetages af en af vores konsulenter.

Pakke C: KONSULENTPAKKEN

Her kommer en af vores konsulenter ud og faciliterer grundkurset for jer – det kan være på én hel dag eller to halve dage. I kan i tillæg til dette vælge, om I også ønsker licenser til kurset, så I selv kan arbejde videre med det efterfølgende. I så fald får I tilsendt jeres adgang til kurset, så I selv kan genbesøge relevante moduler i licensperioden.

Tilkøb/supplementer til grundkurserne

GRUNDBOG I BELASTNINGSPSYKOLOGI

Har I lyst til at dykke dybere i belastningspsykologien – enten undervejs i kurset eller efterfølgende – så er det oplagt at supplere gennemførslen af grundkurserne med eksemplarer af Grundbog i Belastningspsykologi – læs evt. mere her.

KICK-OFF

Vil I gerne markere igangsættelsen af et forløb med grundkurset/grundkurserne? Så kan I tilkøbe et KICK-OFF på 30-45 minutter – fysisk eller webinar og skræddersyet til jer.

OPFØLGNING

Ønsker I hjælp til udvælgelse af relevante strategier og planlægning af det videre forløb med udgangspunkt i organisationens  arbejdsmiljøproblemstillinger, behov og ønsker? Hjælpen kan ydes som 1:1 onlinekonsultationer, webinar for en større eller mindre gruppe eller i form af en egentlig temadag med fysisk fremmøde.