INSTITUT FOR BELASTNINGSPSYKOLOGI’S  DATA- OG PRIVATLIVSPOLITIK 

 

Baggrund 

Denne privatlivspolitik skal understøtte, at Institut for Belastningspsykologi overholder den til enhver tid gældende lovgivning, opfylder og overholder den gældende databeskyttelsesret, herunder EU’s databeskyttelses-forordning (EU forordning 2016/679) og lov om behandling af personoplysninger. 

Formålet med denne privatlivspolitik er at sikre gennemsigtighed og lovlighed i vores behandling af personlige oplysninger overfor de personer, der indgår i vores analyser, vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Institut for Belastningspsykologi sikrer løbende, at alle vores medarbejdere har kendskab til og arbejder i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvad bruger vi dem til? 

2.1. Hvis du har oplyst dine kontaktinformationer til os 

Hvis du har oplyst dine montaktinformationer til os i forbindelse med forespørgsel om vores ydelser, tilmelding til nyhedsbrev, webinar, uddannelse eller anden aktivitet, vil vi typisk behandle flg. Personhenførbare oplysninger:  

 • Navn 

 • Adresse 

 • Mailadresse 

 • Telefonnummer 

Vi bruger dine oplysninger i overensstemmelse med markedsføringsloven, LBK nr. 866 af 15/06/2022 i forhold til de aktiviteter, du har givet tilladelse til.  

 

2.2. Hvis du medvirker i en af vores undersøgelser 

Hvis du deltager i en af vores undersøgelser, f eks. i en spørgeskemaundersøgelse, et dybdeinterview eller i en fokusgruppe, vil vi typisk behandle flg. personhenførbare oplysninger om dig: 

 • Navn 

 • Adresse 

 • Mailadresse 

 • Telefonnummer 

 

 

 

Derudover indsamler vi oplysninger, som du selv angiver ved at deltage i vores undersøgelser. Vi fortæller dig altid, hvad formålet med undersøgelser er, og behandler ikke oplysninger om dig, hvis du ikke ønsker at deltage. Det er altid frivilligt at deltage og besvare vores spørgsmål. 

Formålet med at indsamle oplysninger om dig, er altid legitimt og anerkendelsesværdigt – typisk anvender vi oplysningerne til brug for forskning og forbedring af vores services og produkter. Dine oplysninger anvendes altid i sammenhæng med en række andre respondenters oplysninger, og i vores analyseproces og rapportering bliver dine oplysninger anonymiseret. 

Det betyder, at alle personhenførbare oplysninger kun bevares så længe de er relevante for det formål de blev indsamlet til. Typisk vil vi opbevare dine oplysninger i op til 3 måneder efter undersøgelsen er afsluttet. 

 

2.3 Hvis du er ansøger eller medarbejder 

Som medarbejder i Institut for Belastningspsykologi behandler vi kun de oplysninger om dig, som er nødvendige i forhold til dit ansættelsesforhold for at vi kan varetage vores lovmæssige forpligtelser. 

Hvis du er ansøger om en stilling i Institut for Belastningspsykologi, behandler vi ikke flere oplysninger end der er nødvendigt til at vurdere din ansøgning, og vi beholder kun dine oplysning i en begrænset periode, hvis du ikke får stillingen (alle information bliver slettet senest 3 måneder efter ansættelsesprocessen er afsluttet). 

I forbindelse med ansættelse eller rekruttering behandler vi følgende oplysninger om dig: 

 • Navn, adresse, telefon, e-mail, 

 • CV 

 • Ansøgning 

 • Straffeattest (hvis det kræves i forbindelse med tilbud om ansættelse) 

 • Referencer 

 • Eksamensbeviser/diplomer 

 • Nummer 

 • Andre oplysninger der har relevans for ansættelsen 

Under ansættelse og i forbindelse med opsigelser, kan vi udover ovenstående oplysninger behandle følgende oplysninger: 

 • Helbredsoplysninger 

 • Timesedler 

 • Ferieoplysninger 

 • Barsel 

 • Andre oplysninger med relevans for ansættelsesforholdet 

Institut for Belastningspsykologi opbevarer oplysninger på medarbejdere i 5 år af hensyn til bogføringsloven, herunder oplysninger om lønudbetaling og andre oplysninger om ansættelsesforholdet. 

 

3. Deling af oplysninger 

Institut for Belastningspsykologi deler eller videregiver ikke oplysninger om dig til tredjeparter uden dit samtykke, medmindre vi gennem lovgivning eller på anden vis er retsligt forpligtet. 

 

3.1 Videregivelse hvis du deltager i en undersøgelse 

Hvis du deltager i en undersøgelse, vil du altid forinden blive informeret om, hvorvidt din deltagelse er 100 % anonym, så det kun er Institut for Belastningspsykologi’ medarbejdere der kender din identitet, eller hvorvidt dine besvarelser bliver delt med andre, f.eks. den kunde der har bestilt undersøgelsen. Derved er du sikker på at afgive dit samtykke på et informeret grundlag. 

 

3.2 Videregivelse hvis du er ansøger eller medarbejder 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til nogen tredjepart, hvis du er ansøger til en stilling. Tilsvarende videregiver vi ikke oplysninger om vores medarbejdere uden deres samtykke. Vi videregiver dog oplysninger hvor det er lovligt påkrævet, herunder i følgende tilfælde: 

 • Oplysninger på ansatte videregives til offentlige myndigheder, i de tilfælde hvor vi i henhold til lovgivningen er forpligtet til at dele dine oplysninger, for eksempel med SKAT eller andre i forbindelse med dit ansættelsesforhold. 

 • Oplysninger videregives til vores pensionskasse i forbindelse med dit ansættelsesforhold. 

 

4. Dine rettigheder 

Du er altid velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysningerne. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at henvende dig i den anledning, kan du skriftligt kontakte leder af digitaludvikling, Simon Grund Sørensen; simon@belastningspsykologi.dk. 

Hvis du er utilfreds med den måde Institut for Belastningspsykologi behandler dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os, og vi vil bestræbe os på at finde en passende løsning. Du har dog også ret til at klage til Datatilsynet. 

 

5. Sikkerhed 

Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere, der overholder alle krav for at leve op til gældende lovgivning. Derudover opretholder vi de fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysning mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.