Grundkursus i Psykisk Førstehjælp og andre metoder til hjælp og støtte ved psykisk belastning

Grundkursus i Psykisk Førstehjælp er et “gør-det-selv” kursus i at støtte og tage hånd om kriseramte kolleger og medarbejdere, når uheldet er ude. Kurset består i krisepsykologisk viden og metoder til hjælp-til-selvhjælp, kollega- og lederstøtte, psykisk førstehjælp, psykologisk defusing samt guidelines for, hvornår man skal inddrage professionelle. Kurset er udviklet og formidlet af psykolog Rikke Høgsted.

Grundkursus i Psykisk Førstehjælp

Kurset henvender sig til arbejdspladser, hvor de ansatte er i særlig risiko for at blive konfronteret med en traumatisk hændelse. Der er i arbejdsmiljøloven her et krav om psykisk førstehjælp. En velhåndteret krise vil forstærke sammenholdet i gruppen, øge den psykologiske tryghed og styrke både medarbejdernes og lederens loyalitet og tilknytning til arbejdspladsen.

Kurset bygger på en helhedsorienteret og kollektiv forebyggelsestænkning ved at pege på konkrete handlemuligheder til samtlige ansatte – det vil sige til den enkelte ansatte, til kollegerne, til lederne og til organisationen. En hovedpointe i kurset er, at den bedste forebyggelse af psykiske efterreaktioner går gennem social støtte og menneskelige fællesskaber, så de kriseramte forbliver forbundet med andre mennesker. Tilgangen betoner den kollektive forebyggelse og er baseret på arbejdsmiljølovens Bekendtgørelse om arbejdets udførelse – Arbejdstilsynet (at.dk).

Nemt, fleksibelt og med den største respekt for ressourcerne i din organisation

Har du spørgsmål, eller ønsker du at købe grundkurset, så er du meget velkommen til at bruge denne formular.

…vi kan ikke fordrage spam, så du kan være helt rolig. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og kontakter dig kun vedr. fremvisningen af kurset.

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø behøver ikke være ukonkret og uhåndgribeligt. Få skabt et let tilgængeligt belastningspsykologisk fundament, som den lokale forebyggelse i din organisation kan bygge ovenpå.