GRUNDBOG I BELASTNINGSPSYKOLOGI

En grundbog skrevet til professionelle, der arbejder i et mentalt højrisikojob – det vil sige et job, hvor man bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder gennem sit møde med kriseramte eller traumatiserede mennesker eller et job, som på en anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser.

Grundbog i Belastningspsykologi retter sig således mod læger og sygeplejersker, psykologer og præster, jordemødre og social- og sundhedsassistenter, politi og jurister, soldater og fængselsbetjente, pædagoger, socialrådgivere og sagsbehandlere, krigskorrespondenter og fotografer, nødhjælpsarbejdere og klimafolk og andre faggrupper, der arbejder i et mentalt højrisikojob. Bogen kan med fordel også læses af ansatte i andet risikobetonet arbejde som for eksempel arbejdet til søs eller som ingeniør i et højrisikoområde. Den 3. reviderede udgave af bogen er tilføjet stikordsregister og løbende forskningsreferencer, hvilket gør bogen egnet til studiebrug.

 

Grundbog i Belastningspsykologi er en lettilgængelig bog bestående af korte faktuelle afsnit, illustrationer, modeller og citater. Bogen bygger på den forståelse at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, der kun lykkes hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar. Bogen er både til studerende, ansatte og ledere og til de fagpersoner, der til daglig arbejder med at skabe et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø.

 

Bogen berører hovedparten af de særlige bestemmelser i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø og den forebyggende tilgang lægger i tråd med bekendtgørelsens anbefalinger op til at tage de belastninger i arbejdet som ikke kan fjernes alvorligt og etablere en kollektiv forebyggelse der kan bidrage til at medarbejdere kan holde til de mentale højrisikojobs.

“Jeg har sådan lyst til at sende dig et stort TAK for din grundbog, som jeg – igen og igen – finder frem. Bogen har været en tro væbner ud i det ukendte land. Sammen med Dorthe Birkmose og Nadja Prætorius’ har den bidraget til at danne fundament for min tilgang i projektet. Jeg er ældre-og værdighedspsykolog og har i flere år været ansat som psykolog på 3 plejehjem, hvor jeg har varetaget eksistentielle samtaler med beboere, undervist og sparret med personalet. Plejehjem udgør et overset område, som i den grad kalder på den viden og faglighed, som bogen repræsenterer. Jeg er taknemmelig for, at kunne stå på skuldrene af seje, kloge kvinder som jer og håber det vil bidrage til at løfte arbejdsglæden og værdigheden for en personalegruppe og et område, der har brug for massiv støtte for at finde balancen.” 

 

– Tanja Høj Jensen, Ældre- og værdighedspsykolog