Digitalt grundkursus i belastningspsykologi

Digitalt Grundkursus i Belastningspsykologi er et kursus til arbejdspladser med ansatte, der har et psykisk krævende job. Kurset er udviklet og formidlet af psykolog Rikke Høgsted.

Det digitale grundkursus i belastningspsykologi er baseret på Rikke Høgsteds bog, ”Grundbog i Belastningspsykologi” og er et “gør-det-selv” online kursus. Det overordnede formål med kurset er at skabe et godt psykosocialt arbejdsmiljø, så man, til trods for arbejdets indbyggede psykiske krav og potentielle belastninger, kan udføre et godt og sikkert arbejde – og samtidig selv være i trivsel. Kurset henvender sig til både medarbejdere, ledere, arbejdsmiljøkonsulenter og andre, der arbejder med at skabe et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø. Kurset er også egnet til brug for studerende og uddannelsesinstitutioner.

 

Organisationer, der har købt Digitalt Grundkursus i Belastningspsykologi, har derudover mulighed for at booke vores såkaldte Tovholder- og Lodskurser. Vil du høre mere om indhold og priser, så ret venligst uforpligtende kontakt:

 

Rikke Høgsted
Rikke@belastningspsykologi.dk

Dit udbytte af det digitale grundkursus

Se hvad tidligere uddannelseskoordinator i psykiatrien Region Syd – nu arbejdsmiljøkonsulent hos Odense Universitetshospital, Gitte Vase, fortæller om det digitale grundkursus.

Play Video

Dit GØR-DET-SELV-kursus

Det digitale grundkursus er et gør-det-selv-kursus bygget op af selvforklarende moduler, der tager kursisterne i hånden. 

 

Man kan som arbejdsplads selv facilitere kurset – eventuelt suppleret af et tovholder- eller lodskursus, som mange store arbejdspladser allerede har god erfaring med.

 

Ønskes det, kan vi også facilitere kurset for jer.

Play Video

Tovholderkurser

Det kan i forbindelse med kurset være smart at udpege en tovholder. Tovholdere har ansvaret for de praktiske opgaver knyttet til kurset som f.eks. at printe arbejdsark, mødeindkaldelse, reservation af lokale og at have tjekket om teknikken dur – både billede og lyd. Man kan som tovholder også have opgaven med at være tidsholder på selve dagen og sørge for at programmet kører som planlagt.

 

Tovholderen kan som sådan være hvem som helst, der er frisk på opgaven. Det kan være en fra arbejdsmiljøudvalget eller trioen eller måske gruppens leder eller sjakbajs. Som tovholder behøver man ikke have særlig kendskab til selve indholdet i kurset.

Lodskurser

Nogen organisationer har interne konsulenter ansat, som man med fordel også kan trække på. Det kan være udviklings- eller arbejdsmiljøkonsulenter eller måske en uddannelsesansvarlig konsulent. Dem kalder vi for organisationens lodser.

 

En lods er en person, hvis arbejde består i at hjælpe og rådgive et skibs styrmand eller kaptajn, med at føre skibet igennem et farvand, som lodsen har specielt kendskab til. En lods vil i den her sammenhæng sige en intern konsulent, der har erfaring med at facilitere gruppeprocesser og som kender kurset godt og har kendskab til forebyggelse og udfordringerne knyttet til det psykosociale arbejdsmiljø.

 

Lodsens opgave er at hjælpe og støtte det lokale arbejdsmiljøudvalg, og den lokale ledelse, med at facilitere processen. Og bagefter hopper lodsen så ned i sin lille lodsbåd igen og lade skibets besætning sejle videre i den ønskede kurs og i deres eget tempo.

“Masser af viden og inspiration. Uden dikkedarer.”

 

– Dorthe Birkemose, psykolog 

og forfatter af ”Når gode mennesker handler ondt”.

”Skønne grafiske tegninger – det var befriende med humor…”


– Trine Berger Pedersen, afdelingsleder, Børnehus Sjælland.

”Kurset skulle næsten være obligatorisk for alle i arbejdsmiljøorganisationen”

– Heinrich Larsen, Advanced Paramedic og arbejdsmiljørepræsentant.

”Kurset har et tiltrængt fokus på den kollektive forebyggelse”

 

 

– Louise Dinesen, chefpsykolog i Hartmanns A/S og autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

”Kurset fungerede teknisk som indholdsmæssigt fremragende med en uforlignelig klar formidling.

 

– Per Nielsen, fagchef og psykolog, ph.d., Ringgården.