Grundkursus i belastningspsykologi

Grundkursus i Belastningspsykologi er et “gør-det-selv” kursus til arbejdspladser med høje følelsesmæssige krav. Kurset gør arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø håndgribeligt, meningsfyldt, spændende – og tager direkte afsæt i de store ressourcer, som allerede findes i din organisation. Det er udviklet og formidlet af psykolog Rikke Høgsted og er baseret på hendes bog ”Grundbog i Belastningspsykologi”.

Grundkursus i belastningspsykologi

 

Kursets overordnede formål er at klæde medarbejdere, ledere, arbejdsmiljøkonsulenter og andre fagfolk på med inspiration, viden, håndgribelige strategier og et fælles sprog, som gør dem i stand til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø – så man til trods for arbejdets indbyggede psykiske krav og potentielle belastninger kan udføre et godt og sikkert arbejde og samtidig selv være i trivsel.

 

 

Kurset bygger på den helhedsorienterede grundpræmis, at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, som kun lykkes, hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar. Tilgangen betoner den kollektive forebyggelse og er i tråd med de krav, der stilles til forebyggelse i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø.

 

Send os en mail på info@belastningspsykologi.dk eller via kontaktformularen på denne side, hvis du ønsker at modtage en demo-version af kurset og en pris på netop det antal licenser, I har behov for.

Nemt, fleksibelt og med den største respekt for ressourcerne i din organisation

Har du spørgsmål, eller ønsker du at købe grundkurset, så er du meget velkommen til at bruge denne formular.

…vi kan ikke fordrage spam, så du kan være helt rolig. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og kontakter dig kun vedr. fremvisningen af kurset.

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø behøver ikke være ukonkret og uhåndgribeligt. Få skabt et let tilgængeligt belastningspsykologisk fundament, som den lokale forebyggelse i din organisation kan bygge ovenpå.