bibliotek – Udvalgte podcasts, artikler og filmklip om belastningspsykologi og arbejdsmiljø

Podcast

Podcast med Morten Münster & Rikke Høgsted: Mental slitage

 

Hvordan nedbringer man den mentale slitage på arbejdet og skaber et bedre arbejdsmiljø – inden sygemeldingerne ruller ind, og arbejdsmiljøet bliver skadeligt? Lyt med, når Morten Münster og Rikke Høgsted taler om, hvordan vi passer på dem, der passer på os.

Socialpædagogerne – 23. september 2023 (Podcast): Hvordan skaber vi Psykologisk Tryghed

 

Alle taler om psykologisk tryghed, men hvad er det, og hvordan skaber man det? Lyt med i podcasten, hvor Rikke Høgsted giver indblik i en række værktøjer, der gør arbejdet med psykologisk tryghed konkret, meningsfyldt og spændende.

Fagbladet FOA – 26/4-2023: ‘Færdigt arbejde’ En podcastserie fra Fagbladet FOA – Er du blevet truet eller slået på jobbet? Sådan kommer du videre 

 

Mange FOA-medlemmer bliver udsat for vold eller trusler om vold på jobbet. I det nye afsnit af podcasten ‘Færdigt Arbejde’ er der gode råd til, hvordan man kan undgå de farlige situationer, og til hvordan man kommer videre, hvis det sker for en selv eller en kollega.  

MedTV – 11-2022: Tyndhudet eller tykhudet – omsorgstræthed i almen praksis

 

Rikke Høgsted er krisepsykolog og forfatter, og hun afholdt mandag på LægeDage 2022 kurset med titlen ’Tyndhudet eller tykhudet’, som omhandlede omsorgstræthed i almen praksis. I podcasten her fortæller hun om de vigtigste pointer fra kurset, og giver gode råd til at forebygge omsorgstræthed i almen praksis.

 

Brinkmanns briks – 25/05-2022:  Bliver man ond af at være sød?

 

Mennesker har en tendens til at blive ligeglade og rå overfor hinanden. Omsorgstræthed kalder vi det, når det drejer sig om pædagoger, psykologer, SOSU’er, sygeplejersker og mange andre, der arbejder med mennesker. Men alle kender nok til at blive kold overfor dem, man egentlig skulle være sødest overfor. Hvorfor i alverden bliver vi det?

 

RoSa Enheden, Psykiatrien Region Sjælland – 28/11-2021: Forebyggelse som holdsport

 

Psykolog Rikke Høgsted forklarer i denne episode, hvordan forebyggelse ideelt set sker på mange niveauer – men at det først og fremmest er en holdsport. ’Fiskerbænken’ er én af de metoder, vi kan bruge sammen med vores kolleger. Et eksistentielt rum, hvor vi øver os i at være med afmagtsfølelser, så vi bedre kan håndtere dem på en afstemt måde.

RoSa Enheden, Psykiatrien Region Sjælland – 28/11-2021: Belastningsreaktioner i hjælpearbejde

 

I selskab med psykolog Rikke Høgsted skal vi i denne episode høre om reaktioner på belastning, som professionelle hjælpere skal være opmærksomme på hos sig selv og hos hinanden. Hvad er faresignalerne? Viser ubalance i arbejdslivet sig som under- eller overinvolvering? Havner vi i det blå eller i det røde felt i Rikke Høgsteds Rød-Grøn-Blå-model?

 

RoSa Enheden, Psykiatrien Region Sjælland – 28/11-2021: Belastningspsykologi og det bæredygtige arbejdsliv


Psykolog Rikke Høgsted har skrevet ’Grundbog i belastningspsykologi’ om primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde. I denne episode tager hun os med tilbage til første verdenskrigs skyttegrave og afliver myten om, at nogle er usårlige. Vi skal høre, hvad forskningen i belastningspsykologi peger på som de vigtigste beskyttende faktorer for, at vi som hjælpere kan holde balancen og sikre bæredygtighed i arbejdslivet.

FOAM medic – 11/10-2019: Hvad er det værste du har set? 

 

Hvad er det værste du har set? 
Hvad er det for psykologiske mekanismer vi gør brug af, når vi svarer. Og ikke mindst vil vi undersøge hvorfor vi oplever kiggekø om hvorfor TV-programmer som ALARM112 er så fandens populære.
Til at hjælpe os med at blive klogere på den menneskelige psyke har vi inviteret Psykolog Rikke Høgsted til at guide os. Karl og Rikke vender de åbenlyse spørgsmål der trænger sig på om hvorfor folk spørger os, hvilke mekanismer vi, som sundhedsfaglige, gør brug af når vi svarer.

Artikler

Supervision med brug af Rød-grøn-blå-modellen


Som personale på et plejehjem for mennesker med demenssygdom kan der være mange opgaver og oplevelser, som udfordrer fagligheden. Arbejdet med gruppen af mennesker med forskellige personligheder og demensudtryk er et speciale, som kræver særlig viden, samarbejde og håndtering af mange forskellige situationer. På demensplejehjemmet Rude Skov blev det i foråret 2023 besluttet, at personalet skulle tilbydes supervision med udgangspunkt i arbejdet med borgerne.

Kollegial støtte gør det lettere at klare presset


Medarbejderne på Nykøbing F. Sygehus har lært at håndtere høje følelsesmæssige krav som en holdsport på tværs af faggrupper. Hele organisationen har lært om belastningspsykologi, og medarbejderne er blevet bedre til at opfange signaler og hjælpe hinanden. Arbejdspresset er det samme som før, men det psykiske arbejdsmiljø har fået det meget bedre.

Jordemoderforeningen, 2023: Psykologisk tryghed – en trossag

 

Psykologisk tryghed kan beskrives som ’det mentale indeklima’ på en arbejdsplads. Så hvor høj en grad af psykologisk tryghed har I, der hvor du arbejder? Det kan du blive klogere på i denne artikel.

NFA, november 2023: Fravær i forbindelse med stress koster danske arbejdspladser mindst 16,4 mia. kroner årligt.

 

Stressramte medarbejdere betyder tabt produktion. Og det er dyrt for arbejdspladserne, viser ny undersøgelse fra NFA. Her peges på et stort potentiale ved at forebygge og håndtere stress.

Foreningen Danske Revisorer – 09-2022: Psykologisk tryghed i revisorbranchen (sammen med ledelsesekspert Christian Ørsted)

 

Godkendte revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentanter. Det er en vigtig rolle at have, men også et krydspres for revisorer at være i. Der er selvsagt krav fra kunden, samfundet og ikke mindst fra ens egen faglige stolthed. Af samme grund er der derfor også nødsaget til at være en eller anden form for kontrol af så vigtigt et arbejde. Men er kontrollen – eller måske rettere sagt – sanktionerne blevet for voldsomme? Er det ligefrem umenneskeligt at være i på grund af det psykiske pres, som revisorerne er underlagt?

Magasinet Arbejdsmiljø- 10-2022: Vi er hinandens arbejdsmiljø

 

Et højt arbejdstempo, rekrutteringsudfordringer, stort fagligt ansvar og et følelsesmæssigt belastende arbejde er en cocktail, der sætter markante spor på det psykiske arbejdsmiljø og slider på personalet i hverdagen.

 

Det er baggrunden for, at Nykøbing F. Sygehus har iværksat en vedholdende indsats for at forebygge belastninger og styrke det psykiske arbejdsmiljø på tværs af faggrupperne, og i foråret blev indsatsen belønnet med Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris i kategorien psykisk arbejdsmiljø.

Sygeplejersken – 07-2022: Nykøbing F. vinder pris for indsats for psykisk arbejdsmiljø


Et kursus i belastningspsykologi samt viden om egne og andres reaktionsmønstre på belastning skal give de ansatte på Nykøbing F. Sygehus et bedre psykisk arbejdsmiljø. For nylig gav indsatsen sygehuset Arbejdsmiljøprisen i kategorien psykisk arbejdsmiljø.

Forkant, Magasinet om ledelse i sundhedsvæsenet – 1/06-2022:
Her er psykisk arbejdsmiljø en holdsport

 

På Nykøbing Falster Sygehus skal samtlige 1.300 medarbejdere rustes i belastningspsykologi. Lederne er gået forrest ved at gennemføre kursusforløbet KOBLING og er blevet klædt på til indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

 

Social udvikling – 05-2021: Frygt, mod og håb – forebyggelse og risikoledelse

 

I mellemjulen mistede en ansat i socialpsykiatrien livet som følge af vold fra en beboer på et bosted. Dermed mistede socialpsykiatrien den sjette medarbejder siden 2012. Det er i sig selv tragisk, for som statsministeren sagde: Man skal ikke miste livet ved at gå på arbejde. Men hvad med frygten, som hændelsen bringer med sig? Blandt kollegerne, de øvrige beboere, de pårørende – og ikke mindst ledelsen?

Social udvikling – 06-2021: Fra kulturmyter om supermænd til psykologisk tryghed og forebyggende dialoger

 

I mellemjulen mistede en ansat i socialpsykiatrien livet som følge af vold fra en beboer på et bosted. Dermed mistede socialpsykiatrien den sjette medarbejder siden 2012. Det er i sig selv tragisk, for som statsministeren sagde: Man skal ikke miste livet ved at gå på arbejde. Men hvordan forebygger man vold og tragiske hændelser i socialpsykiatrien? Så både ledere og medarbejdere, såvel som deres pårørende, ikke frygter arbejdet.

 

Dansk Socialrådgiverforening – 27/04-2021
Guiden: Det er en holdsport at holde balancen

 

Det er en udfordring at have et arbejde, hvor du dag efter dag stilles over for høje følelsesmæssige krav, hvor du bliver emotionelt påvirket. Derfor er det ifølge krisepsykolog Rikke Høgsted afgørende, at hele organisationen forstår, at det er en holdsport at forebygge omsorgstræthed.

Dansk Socialrådgiverforening – 27/04-2021
Guiden: Sådan forebygger du omsorgstræthed

 

Som socialrådgiver arbejder du typisk i et mentalt højrisikojob, hvor du møder kriseramte og traumatiserede mennesker eller har opgaver, som på anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser. Guiden giver dig en række gode råd, som kan være med til at beskytte mod omsorgstræthed. 

Socialpædagogerne – 13/01-2021: Når det meningsfulde job æder dig op

 

Findes der noget vigtigere end at hjælpe udsatte, som har det svært? Nej da, vil de fleste socialpædagoger svare. Men når man arbejder med traumatiserede mennesker, risikerer man selv at gå ned med flaget, siger krisepsykolog Rikke Høgsted. 

Socialpædagogerne – 22/12-2020: Sådan spotter du psykisk overbelastning

 

Når man arbejder med traumatiserede mennesker, risikerer man selv at gå ned med flaget. Men din krop, dit hoved og dine følelser advarer dig, hvis du er tæt på en psykisk overbelastning. Få krisepsykolog Rikke Høgsted guide til, hvad du skal være opmærksom på.

FILM & VIDEOER

Sundhedsstyrelsen – 06-2022 
Uddrag fra webinar: 
Mellem begejstring og belastning i ældreplejen

 

Institutleder Rikke Høgsted afholdt i september 2022 et tre timers webinar for ledere i ældreplejen om at holde balancen i det meningsfulde, men psykisk belastende arbejde. Oplægget blev streamet under titlen: ”Mellem begejstring og belastning i ældreplejen”

LEDERviden om mental slidtage

Hvordan vægter vi omsorgen for den enkelte overfor hensynet til de mange? Et klassisk dilemma og et af de emner Thomas Garlov og Rikke Høgsted kommer omkring i denne lille film på 12 minutter i LEDERViden om “Mental Slitage” – hvordan kan personalegruppen ende der? Og hvad gør man som leder?

Dagens Medicin – Tre små film om belastningspsykologi under Corona-krisen

Faresignaler

Hjælp til selvhjælp

Buddyordninger