Mediebibliotek – Udvalgte podcast, artikler og filmklip om belastningspsykologi

Podcast

Brinkmanns briks – 25/05-2022: Bliver man ond af at være sød?

 

Mennesker har en tendens til at blive ligeglade og rå overfor hinanden. Omsorgstræthed kalder vi det, når det drejer sig om pædagoger, psykologer, SOSU’er, sygeplejersker og mange andre, der arbejder med mennesker. Men alle kender nok til at blive kold overfor dem, man egentlig skulle være sødest overfor. Hvorfor i alverden bliver vi det?

 

RoSa Enheden, Psykiatrien Region Sjælland – 28/11-2021: Forebyggelse som holdsport

 

Psykolog Rikke Høgsted forklarer i denne episode, hvordan forebyggelse ideelt set sker på mange niveauer – men at det først og fremmest er en holdsport. ’Fiskerbænken’ er én af de metoder, vi kan bruge sammen med vores kolleger. Et eksistentielt rum, hvor vi øver os i at være med afmagtsfølelser, så vi bedre kan håndtere dem på en afstemt måde.

RoSa Enheden, Psykiatrien Region Sjælland – 28/11-2021: Belastningsreaktioner i hjælpearbejde

 

I selskab med psykolog Rikke Høgsted skal vi i denne episode høre om reaktioner på belastning, som professionelle hjælpere skal være opmærksomme på hos sig selv og hos hinanden. Hvad er faresignalerne? Viser ubalance i arbejdslivet sig som under- eller overinvolvering? Havner vi i det blå eller i det røde felt i Rikke Høgsteds Rød-Grøn-Blå-model?

 

RoSa Enheden, Psykiatrien Region Sjælland – 28/11-2021: Belastningspsykologi og det bæredygtige arbejdsliv

 

Psykolog Rikke Høgsted har skrevet ’Grundbog i belastningspsykologi’ om primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde. I denne episode tager hun os med tilbage til første verdenskrigs skyttegrave og afliver myten om, at nogle er usårlige. Vi skal høre, hvad forskningen i belastningspsykologi peger på som de vigtigste beskyttende faktorer for, at vi som hjælpere kan holde balancen og sikre bæredygtighed i arbejdslivet.

 

FOAM medic, Hvad er det værste du har set? Ep.34 – 11/10-2019


Hvad er det værste du har set? 
Hvad er det for psykologiske mekanismer vi gør brug af, når vi svarer. Og ikke mindst vil vi undersøge hvorfor vi oplever kiggekø om hvorfor TV-programmer som ALARM112 er så fandens populære.
Til at hjælpe os med at blive klogere på den menneskelige psyke har vi inviteret Psykolog Rikke Høgsted til at guide os. Karl og Rikke vender de åbenlyse spørgsmål der trænger sig på om hvorfor folk spørger os, hvilke mekanismer vi, som sundhedsfaglige, gør brug af når vi svarer.

Artikler

Foreningen Danske Revisorer – 09-2022: Psykologisk tryghed i revisorbranchen (Sammen med Christian Ørsted)

 

Godkendte revisorer er offentlighedens tillidsrepræsentanter. Det er en vigtig rolle at have, men også et krydspres for revisorer at være i. Der er selvsagt krav fra kunden, samfundet og ikke mindst fra ens egen faglige stolthed. Af samme grund er der derfor også nødsaget til at være en eller anden form for kontrol af så vigtigt et arbejde. Men er kontrollen – eller måske rettere sagt – sanktionerne blevet for voldsomme? Er det ligefrem umenneskeligt at være i på grund af det psykiske pres, som revisorerne er underlagt?

Sygeplejersken – 07-2022: Nykøbing F. vinder pris for indsats for psykisk arbejdsmiljø

 

Et kursus i belastningspsykologi samt viden om egne og andres reaktionsmønstre på belast- ning skal give de ansatte på Nykøbing F. Sygehus et bedre psykisk arbejdsmiljø. For nylig gav indsatsen sygehuset Arbejdsmiljøprisen i kategorien psykisk arbejdsmiljø.

Forkant, Magasinet om ledelse i sundhedsvæsenet – 1/06-2022:
Her er psykisk arbejdsmiljø en holdsport

 

På Nykøbing Falster Sygehus skal samtlige 1.300 medarbejdere rustes i belastningspsykologi. Lederne er gået forrest ved at gennemføre kursusforløbet KOBLING og er blevet klædt på til indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

 

Social udvikling – 05-2021: Frygt, mod og håb – forebyggelse og risikoledelse

 

I mellemjulen mistede en ansat i socialpsykiatrien livet som følge af vold fra en beboer på et bosted. Dermed mistede socialpsykiatrien den sjette medarbejder siden 2012. Det er i sig selv tragisk, for som statsministeren sagde: Man skal ikke miste livet ved at gå på arbejde. Men hvad med frygten, som hændelsen bringer med sig? Blandt kollegerne, de øvrige beboere, de pårørende – og ikke mindst ledelsen?

Social udvikling – 06-2021: Fra kulturmyter om supermænd til psykologisk tryghed og forebyggende dialoger

 

I mellemjulen mistede en ansat i socialpsykiatrien livet som følge af vold fra en beboer på et bosted. Dermed mistede socialpsykiatrien den sjette medarbejder siden 2012. Det er i sig selv tragisk, for som statsministeren sagde: Man skal ikke miste livet ved at gå på arbejde. Men hvordan forebygger man vold og tragiske hændelser i socialpsykiatrien? Så både ledere og medarbejdere, såvel som deres pårørende, ikke frygter arbejdet.

 

Dansk Socialrådgiverforening: – 27/04-2021: Guiden: Sådan forebygger du omsorgstræthed

 

Som socialrådgiver arbejder du typisk i et mentalt højrisikojob, hvor du møder kriseramte og traumatiserede mennesker eller har opgaver, som på anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser. Guiden giver dig en række gode råd, som kan være med til at beskytte mod omsorgstræthed. 

Dansk Socialrådgiverforening: – 27/04-2021: Guiden: Det er en holdsport at holde balancen

 

Det er en udfordring at have et arbejde, hvor du dag efter dag stilles over for høje følelsesmæssige krav, hvor du bliver emotionelt påvirket. Derfor er det ifølge krisepsykolog Rikke Høgsted afgørende, at hele organisationen forstår, at det er en holdsport at forebygge omsorgstræthed.

Socialpædagogerne: – 13/01-2021: Når det meningsfulde job æder dig op

 

Findes der noget vigtigere end at hjælpe udsatte, som har det svært? Nej da, vil de fleste socialpædagoger svare. Men når man arbejder med traumatiserede mennesker, risikerer man selv at gå ned med flaget, siger krisepsykolog Rikke Høgsted. 

Socialpædagogerne: – 22/12-2020: Sådan spotter du psykisk overbelastning

 

Når man arbejder med traumatiserede mennesker, risikerer man selv at gå ned med flaget. Men din krop, dit hoved og dine følelser advarer dig, hvis du er tæt på en psykisk overbelastning. Få krisepsykolog Rikke Høgsted guide til, hvad du skal være opmærksom på.

Jydske Vestkysten: – 25/12-2018: Krisepsykolog: Pas på det meningsfulde arbejde – det er farligt

 

De hjælper dem, der befinder sig i de største kriser, men de ender selv med at gå ned med flaget. Det har krisepsykolog Rikke Høgsted set masser af eksempler på. I en ny bog viser hun, hvordan man undgår at blive spist af sit meningsfulde job.

Seminarer.dk: Del 1 – Myterne om den usårlige hjælper, den almægtige leder og sekundær traumatisering

 

Denne artikel er den første i en serie af i alt fem artikler, som handler om, hvordan man kan opbygge modstandskraft og forebygge traumer i mentale højrisikojob. Teksterne stammer delvis fra forfatteren Rikke Høgsteds bog ”Grundbog i belastningspsykologi – Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”. 

 

Seminarer.dk: Del 2 – Sekundær traumatisering og balancen mellem at blive overinvolveret og tyndhudet – eller modsat – underinvolveret og tykhudet

 

Denne artikel er den anden i en serie af i alt fem artikler, som handler om, hvordan man kan opbygge modstandskraft og forebygge traumer i mentale højrisikojob. Teksterne stammer delvis fra forfatterens bog ”Grundbog i belastningspsykologi – Forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde”.

FILM

Sundhedsstyrelse: Uddrag fra webinar – 06-2022: Mellem begejstring og belastning i ældreplejen

 

Psykolog Rikke Høgsted fra Institut for Belastningspsykologi holdt i september 2022 et tre timers oplæg for ledere i ældreplejen om at holde balancen i det meningsfulde, men psykisk belastende arbejde. Oplægget blev streamet som webinaret: ”Mellem begejstring og belastning i ældreplejen”.

Dagens Medicin – Tre små film om belastningspsykologi under Corona-krisen

Faresignaler

Hjælp til selvhjælp

Buddyordninger