FAQ: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad kan det digitale grundkursus i psykosocial forebyggelse bruges til? Er det overhovedet relevant for os? Hvordan er kurset opbygget? Og hvordan får vi størst udbytte af det?

 

Vi har svaret på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder hos ledere, medarbejdere og organisationer. Har du øvrige spørgsmål til kursets indhold, udbytte og form er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os direkte eller til at booke en gratis  fremvisning.

Kurset skaber et godt fundament af viden om psykosocial forebyggelse, som er let tilgængelig og let forståelig og derfor hurtigt kan tilegnes af alle på arbejdspladsen.

Det er både viden om, hvad der grundlæggende kendetegner et psykisk krævende arbejde, hvad proaktiv og reaktiv forebyggelse består i, hvad et bæredygtigt arbejdsmiljø vil sige, samt hvilke forebyggelsestiltag man kan tage i brug på hvilke tidspunkter for at styrke den psykosociale forebyggelse – både i hverdagen og når uheldet er ude.

Kurset tilbyder en helhedsorienteret og kollektiv forebyggelse ved at pege på konkrete handlemuligheder til både den enkelte ansatte, til kollegerne, til lederne og til organisationen.

Kurset giver et fælles sprog i form af modeller, metaforer og begreber og er pædagogisk konsistent ved at tilbyde ens læring til alle i organisationen.

Kurset kan bruges:

• til intern undervisning eller temadage for hele afsnit, ledergrupper, TRIO-grupper eller for arbejdsmiljøorganisationen fx som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 
• som fælles udgangspunkt i forbindelse med en særlig indsats i forhold til fx sygefravær, samarbejde, trivsel og arbejdsglæde.

• som del af introduktionsprogrammet til nye medarbejdere og ledere.

Kurset retter sig særligt mod ledere, arbejdsmiljøorganisationen, tillidsvalgte og organisationens konsulenter, men er relevant for alle ansatte, der interesserer sig for det grundlæggende i psykosocial forebyggelse, og i særdeleshed de, som har et psykisk krævende job, dvs:

• job, hvor de ansatte bliver konfronteret med ulykker, sygdom og traumer, overgreb, død og andre voldsomme begivenheder.

• job, hvor de ansatte skal håndtere høje følelsesmæssige krav.

• job, hvor de ansatte er i risiko for at blive udsat for vold og trusler.

Kurset består af fem moduler, der starter med en indledning, dernæst undervisning og slutter med en refleksionsøvelse, hvor der lægges op til, at kursisten gør noter i det tilhørende opgaveark. Herefter opfordres kursisterne til at tale med hinanden om egne erfaringer med emnet.

Kurset kan gennemføres som enten onlineundervisning eller gennem fysisk fremmøde. Modulernes spilletid varierer fra emne til emne, men ligger typisk på mellem 6 og 10 minutter. Kursets rene spilletid er samlet på ca. 40 minutter. Kursets varighed vil afhænge af, hvor lang tid man sætter af til refleksion – i kursuspakken medfølger inspiration til programmer for henholdsvis en halv dag, samt et modul ad gangen over en længere periode.

Kursuspakken består i af:

• Kursusmanual + to kursusprogrammer til inspiration for gennemførelse.

• Adgang til de fem videomoduler på Digitalt Grundkursus i Psykosocial Forebyggelse.

• Moduloversigt (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

• Arbejdsark med refleksionsøvelser (pdf), der skal printes og udleveres til deltagerne.

• Supplerende arbejdsark ”Proaktiv og reaktiv forebyggelse” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

• Supplerende arbejdsark ”Bæredygtighedsmodellen” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

• Supplerende arbejdsark ”Belastningsfirkanten” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

Kursusmaterialet bliver leveret elektronisk og gennem et link, der giver enheden/afdelingen adgang til materialet. Denne adgang er eksklusiv for den enkelte enhed/afdeling og må ikke deles med andre.

Ønsker man at bruge sin egen kursusplatform til kurset, kan materialet som regel også leveres hertil.

Kursets opbygning i moduler gør det meget fleksibelt og lægger op til forskellige former for kompetenceudvikling*:

 

Gruppe-modellen: En model, hvor man som gruppe tager kurset sammen og undervejs reflekterer med hinanden over modulernes indhold. Kurset kan ledes af en tovholder – f.eks. en leder, sjakbajs, arbejdsmiljørepræsentant eller af en intern arbejdsmiljøkonsulent.

 

Duo-modellen: En du-og-jeg-model, hvor man tager kurset sammen med en kollega, eller for lederes vedkommende sammen med en ligestillet leder. Du-og-jeg-modellen kan også bruges af praktikanter/praktikvejledere, mentees/mentorer eller af nyansatte og deres introansvarlige eller ledere.

 

Selvstudie-modellen: En model, hvor kursisten – den enkelte medarbejder eller leder – gennemfører kurset og undervejs gør noter i arbejdsarket til eget brug.

 

*Det skal bemærkes, at kurset kun sælges til virksomheder og i et antal af mindst ti licenser.

Gør-det-selv-princippet aktiverer organisationens egne ressourcer og gør det let at skræddersy kurset til de lokale forhold. Når kurset faciliteres af egne ansatte, styrker det automatisk ejerskabet, hvilket ofte gør implementeringen lettere. Hertil kommer at man sparer udgiften til en ekstern konsulent.

Kurset arbejder efter principper, der lever op til de krav, der stilles til forebyggelse i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø. Principper som virksomheder er forpligtiget til at kende og anvende i deres forebyggende arbejde, og som Arbejdstilsynet anvender i deres vurdering af det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn.