FAQ: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad kan det digitale grundkursus i psykisk førstehjælp bruges til? Er det overhovedet relevant for os? Hvordan er kurset opbygget? Og hvordan får vi størst udbytte af det?

 

Vi har svaret på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder hos ledere, medarbejdere og organisationer. Har du øvrige spørgsmål til kursets indhold, udbytte og form er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os direkte eller til at booke en gratis  fremvisning.

Kurset handler om anvendt krisepsykologi og tilbyder viden om de forskellige metoder til at hjælpe og støtte kriseramte mennesker – herunder metoden psykisk førstehjælp, som er et lovkrav på arbejdspladser, hvor de ansatte er i særlig risiko for at opleve en traumatisk hændelse.

Kurset præsenterer emnerne på en let tilgængelig og let forståelig måde og kan derfor tilegnes af alle på arbejdspladsen. Kurset giver et fælles sprog i form af modeller, metaforer og begreber og er pædagogisk konsistent ved at tilbyde ens læring til alle i organisationen.

Kurset tilbyder en helhedsorienteret og kollektiv forebyggelse ved at pege på konkrete handlemuligheder til både den enkelte ansatte, til kollegerne, til lederne og til organisationen. En hovedpointe i kurset er, at den bedste forebyggelse går gennem social støtte og menneskelige fællesskaber, så de kriseramte forbliver forbundet med andre mennesker.

Kurset kan bruges:

• til intern undervisning eller temadage for hele afsnit, ledergrupper, TRIO-grupper eller for arbejdsmiljøorganisationen fx som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 
• som fælles udgangspunkt i forbindelse med en særlig indsats i forhold til fx sygefravær, samarbejde, trivsel og arbejdsglæde.

• som del af introduktionsprogrammet til nye medarbejdere og ledere.

Kurset retter sig mod arbejdspladser, hvor man er i særlig risiko for at opleve en traumatisk hændelse. Der er i arbejdsmiljøloven her et lovkrav om psykisk førstehjælp.

Det drejer sig om ansatte:

• der arbejder på offentlige veje og som derfor kan være i fare for at blive ned i forbindelse med deres arbejde.

 

• der arbejder med store kørende maskiner på byggepladser eller i landbruget

 

• i job, hvor der er fare for kontakt med højspænding, eksplosion, brand, drukning eller kvælning. 

• i mentalei mentale højrisikojob – hvilket vil sige job, hvor der stilles høje følelsesmæssige krav til de ansatte og/eller hvor man regelmæssigt bliver traumeeksponeret enten direkte eller indirekte

Kurset er bygget op omkring modellen Hjælpepyramiden og kommer med konkrete råd til hjælp-til-selvhjælp, kollegastøtte, psykisk førstehjælp og lederstøtte – herunder kriseledelse ved akutte hændelser og psykologisk defusing. Kurset rummer også guidelines for, hvornår der skal kaldes på fagprofessionelle.

Kurset består i to dele: Et grundkursus på 5 moduler for alle i organisationen og en overbygning på 5 moduler målrettet holdet af psykiske førstehjælpere, arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsmiljø-, ledelses- eller udviklingskonsulenter og ledere

Hvert modul består af en lille film, der slutter med en refleksionsøvelse og der lægges op til, at kursisten gør noter i det tilhørende opgaveark. Herefter opfordres kursisterne til at tale med hinanden om egne erfaringer med emnet.

Kurset kan gennemføres som enten onlineundervisning eller gennem fysisk fremmøde. Modulernes spilletid varierer fra emne til emne, men ligger typisk på mellem 6 og 9 minutter. Kursets rene spilletid er samlet på 85 minutter. Kursets varighed vil afhænge af, hvor lang tid man sætter af til refleksion – i kursuspakken medfølger inspiration til programmer for henholdsvis en hel dag, en halv dag, samt et modul ad gangen over en længere periode.

Kursuspakken består i af:

• Kursusmanual + tre kursusprogrammer til inspiration for gennemførelse.

 

• Adgang til de 10 videomoduler på Digitalt Grundkursus i Psykisk Førstehjælp.

 

• Moduloversigt (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

• Arbejdsark med refleksionsøvelser (pdf), der skal printes og udleveres til deltagerne.

• Supplerende arbejdsark ”Hjælpepyramiden” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Supplerende arbejdsark ”Sådan… Selvhjælp” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Supplerende arbejdsark ”Sådan… Kollegastøtte” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Supplerende arbejdsark “Sådan… Psykisk førstehjælp (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Supplerende arbejdsark ”Sådan… Medarbejdere” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Supplerende arbejdsark “Sådan… Psykologisk defusing” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Supplerende arbejdsark ”Sådan træner man metoderne” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Tjekliste med lovens krav (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Supplerende arbejdsark ”Hvem skal have hjælp?” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Supplerende arbejdsark ”De fire streger” (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

Kursusmaterialet bliver leveret elektronisk og gennem et link, der giver enheden/afdelingen adgang til materialet. Denne adgang er eksklusiv for den enkelte enhed/afdeling og må ikke deles med andre.

Ønsker man at bruge sin egen kursusplatform til kurset, kan materialet som regel også leveres hertil.

Kursets opbygning i moduler gør det meget fleksibelt og lægger op til forskellige former for kompetenceudvikling*:

Gruppe-modellen: En model, hvor man som gruppe tager kurset sammen og undervejs reflekterer med hinanden over modulernes indhold. Kurset kan ledes af en tovholder – f.eks. en leder, sjakbajs, arbejdsmiljørepræsentant eller af en intern arbejdsmiljøkonsulent.

Duo-modellen: En du-og-jeg-model, hvor man tager kurset sammen med en kollega, eller for lederes vedkommende sammen med en ligestillet leder. Du-og-jeg-modellen kan også bruges af praktikanter/praktikvejledere, mentees/mentorer eller af nyansatte og deres introansvarlige eller ledere.

Selvstudie-modellen: En model, hvor kursisten – den enkelte medarbejder eller leder – gennemfører kurset og undervejs gør noter i arbejdsarket til eget brug.

*Det skal bemærkes, at kurset kun sælges til virksomheder og i et antal af mindst ti licenser.

Gør-det-selv-princippet aktiverer organisationens egne ressourcer og gør det let at skræddersy kurset til de lokale forhold. Når kurset faciliteres af egne ansatte, styrker det automatisk ejerskabet, hvilket ofte gør implementeringen lettere. Hertil kommer at man sparer udgiften til en ekstern konsulent.

Kurset arbejder efter principper, der lever op til de krav, der stilles til forebyggelse i arbejdsmiljølovens Bekendtgørelse om arbejdets udførelse – Arbejdstilsynet (at.dk). Principper som virksomheder er forpligtiget til at kende og anvende i deres forebyggende arbejde, og som Arbejdstilsynet anvender i deres vurdering af det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn.