Arbejder du i ældreområdet og er ved at søge Sundhedsstyrelsens nye pulje?  – klik her.

Institut for Belastningspsykologi

Tusindvis af medarbejdere og ledere har gennemgået vores undervisning, som giver viden og konkrete strategier til at styrke det psykiske arbejdsmiljø og forebygge mental slitage.

Vi passer på dem, der passer på andre – og deres ledere

HUSET er vores sammenhængende system af gruppekurser til fagfolk med et psykisk krævende arbejde. Det består af fire kurser målrettet både lederne, medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen og kan bruges i det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde.

 

Kursussystemet er kompetencegivende og er bygget på helhedsorienterede og kollektive løsninger, der hviler på solid evidens, forskning og ekspertise i krise- og belastningspsykologi.

Afspil video

Vores mission

Institut for Belastningspsykologi har en mission om at passe på dem, der passer på os. Det gør vi ved at formidle viden, udvikle digitale gruppekurser samt gør-det-selv-læringsredskaber, så organisationen kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. 

 

Vi arbejder altid ud fra den helhedsorienterede grundforståelse, at forebyggelse af mental slitage er en holdsport, som kun lykkes, hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar. Tilgangen betoner den kollektive forebyggelse og er i tråd med de principper, som udpeges i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø.

De fire digitale gruppekurser

Vi tilbyder 4 digitale grundkurser, som tilsammen giver organisation, ledelse, grupper og individuelle medarbejdere de optimale betingelser for at forstå forebyggelsestilgangen og arbejde med hverdagens belastningspsykologi, psykisk førstehjælp når uheldet er ude, samt den psykologiske tryghed der forudsætter, at både belastningspsykologi og psykisk førstehjælp har de rette betingelser for at fungere optimalt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet