Er du leder eller medarbejder i ældreområdet? Så kan du netop nu søge Sundhedsstyrelsens nye pulje til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse


Ansøgningsfrist den 24. oktober 2023 kl. 12:00!

Sundhedsstyrelsen giver lige nu mulighed for at søge en pulje på 22,8 mio. kr. til forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse blandt medarbejdere i ældreplejen. Puljen er tilgængelig for alle – både offentlige og private instanser – der arbejder med mennesker med kognitive svækkelser.

Der kan opstå omsorgstræthed hos alle mennesker, der arbejder med mennesker, hvor opgaven er kompleks og der stilles høje følelsesmæssige krav. Risikoen for omsorgstræthed er ikke kun noget, der er knyttet til arbejdet med borgere og pårørende, der har brug for hjælp. Arbejdspladsens evne til at yde faglig sparring, supervision og kollegastøtte og i det hele taget skabe et arbejdsmiljø, hvor der er grundlæggende psykologisk tryghed, er en væsentlig risikofaktor – men også mulighed – når det netop handler om forebyggelse.

”Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at udvikle og afprøve metoder eller modeller til systematisk faglig sparring, supervision eller lignende til medarbejdere og ledere, som arbejder i ældreplejen med mennesker med kognitive svækkelser.”

Institut for Belastningspsykologi tilbyder træningsforløb i den belastningspsykologiske metode. I forløbet arbejdes der helhedsorienteret, systematisk og struktureret med forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse med udgangspunkt i anerkendt og empirisk funderet viden om belastningspsykologi.

Metoden fokuserer på kompetenceudvikling og aktivering af de beskyttende faktorer og ressourcer, der findes i arbejdsgrupper og i organisationen. Metodens mål er at skabe ny praksis og kultur for forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse.

Metoden indebærer:

  1. Kompetenceudvikling: At skabe en fælles viden og opmærksomhed om de risikofaktorer, der kan føre til belastninger, og de almenmenneskelige reaktioner, der kan føre til omsorgstræthed og værste fald forråelse på alle arbejdspladser, hvor man arbejder med høje følelsesmæssige krav

  2. Opmærksomhed: At skabe bevidsthed om tegn på mental ubalance, der kommer af de belastninger, som arbejdet med høje følelsesmæssige krav naturligt medfører, så man kan forebygge uhensigtsmæssig udvikling og samtidig skabe bevidsthed om de beskyttende faktorer og ressourcer, som virker forebyggende og kan støtte den enkelte og arbejdsgruppen

  3. Fælles sprog med kerneopgaven i centrum: Via rød-grøn-blå modellen skabes et fælles sprog i arbejdsgrupper (både kollega til kollega og mellem ledere og medarbejdere), der gør det muligt at tale om – og dele – egne og andres oplevelser på en tryg og konstruktiv måde

  4. Øvelse i – og etablering af – ”reflektionsrum”, hvor man opbygger tillid og relationer, og styrker den psykologiske tryghed i – og mellem – arbejdsgrupper

  5. Implementering af nye praksisser, som skaber rum for at stoppe op og lytte til hinanden, fx ved at implementere ”Fiskerbænken” eller andre metoder, der giver mening i forhold til den enkelte arbejdsplads’ arbejdsgange og organisation


Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale til puljeansøgningen, hvori der refereres til Institut for Belastningspsykologi og stifter Rikke Høgsted. Se mere herunder: 

https://www.sst.dk/da/Vaerdighed/Udgivelser-cases-og-film/2023/Forebyggelse-af-omsorgstraethed-og-forraaelse

Hvis du overvejer at ansøge puljen, hjælper vi gerne med at tilrettelægge et forløb, som både imødekommer de behov og udfordringer, I oplever i jeres organisation og de kravsspecifikationer, der er opstillet for ansøgningspuljen.

Tre konkrete eksempler på, hvad vi kan hjælpe med

  1. Temadage – den traditionelle temadag, enten halv eller hel, hvor vi introducerer og arbejder med belastningspsykologi og/eller psykologisk tryghed.

  2. Grundkurser – modulbaseret aktionslæring “on demand”, som I får ubegrænset adgang til i min. 1 år, hvor I kan gennemføre og genbesøge materialet efter eget tempo og behov, og dermed skabe god grobund for varig læring – og forebyggelse! Fås både i Belastningspsykologi og Psykologisk Tryghed.

  3. Forløb – vi har rigtig gode erfaringer med at kombinere ovenstående, hvor vi gennem undervisning forbereder jer på et forløb med et grundkursus, som I dernæst selv arbejder med over en periode, hvorefter vi runder af med en undervisningsdag i fortsat implementering og forankring.


Hvis du vil høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte forebyggelseskonsulent Nynne Kjøller-Svarre på mail: nynne@belastningspsykologi.dk eller tlf. 30 31 24 42.