institut for belastningspsykologi

Institut for Belastningspsykologi arbejder med at udvikle og formidle viden om mentale højrisikojob –  det vil sige et job, hvor man bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder gennem sit møde med kriseramte eller traumatiserede mennesker eller et job, som på anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser. Vores målgruppe er ansatte i social- og sundhedsvæsenet samt i beredskabs- og medieverdenen.

Leder og stifter af Institut for Belastningspsykologi er Rikke Høgsted. Rikke er cand.psych. og specialist i psykotraumatologi og psykoterapi og forfatter af ”Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde” (Forlaget Ictus, 2018). Rikke har arbejdet i blandt andet Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv som både medarbejder og leder. Hun har løst krise-psykologiske opgaver i både Irak og Afghanistan og ydet danske rederier akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden. Rikke har skrevet en lang række bøger og er desuden kvinde bag forsvarets serie af bøger og pjecer til pårørende.

 

Når forskning og praksis mødes

Institut for Belastningspsykologis praksis bygger på et erfarings-, forsknings- og evidensbaseret grundlag. Vi ønsker samtidig at bidrage til udvikling af ny viden, hvilket vi blandt andet gør gennem samarbejde med forskellige forskere.

Instituttet har tilknyttet en specialgruppe af psykologer, som alle har en solid erfaring både klinisk og organisatorisk – som ledere selv, forskere eller organisationskonsulenter. Vi har været der selv og ved derfor, at mental slagside hverken kan eller må reduceres til et spørgsmål om enten skrøbelige medarbejdere eller dårlige ledere. Det fører hverken til brugbare forebyggende strategier eller ærer de mange fagfolk, der hver dag gør sig umage med at løse et mentalt krævende job på den bedst mulige måde.

Teamet

Thomas Middelboe

Lægefaglig konsulent.

Rikke Rye Hahn

Proceskonsulent.

Rikke Sørensen

Proceskonsulent.

Klaus Bertel

Forbyggelseskonsulent.

Nynne K. Svarre

Forbyggelseskonsulent.

Susanne Holm

Forbyggelseskonsulent.

Emil Omdahl

Forebyggelseskonsulent.