Thomas Middelboe – Lægefaglig Konsulent

Thomas Middelboe, cand. med., Ph.D, speciallæge i psykiatri og psykiatrisk konsulent i instituttet. Thomas har arbejdet på psykiatriske afdelinger og ambulatorier på hhv. Bispebjerg Hospital, Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital, Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital. Thomas har gennem 8 år været klinikchef på Psykiatrisk afdeling i Gentofte. Han var fra 2010 til 2015 medlem af Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse, hvoraf han var formand for selskabet fra 2013 til 2015.

 

Thomas har solid klinisk erfaring indenfor de fleste psykiatriske områder, herunder belastningstilstande og traumatisk betingede psykiske lidelser.