Nynne Kjøller-Svarre – Forebyggelseskonsulent

Nynne Kjøller-Svarre, kontorassistent med speciale i offentlig administration, samt professionsbachelor i Beredskabs- og risikomanagement. Nynne har tidligere arbejdet administrativt hos Politiet og Anklagemyndigheden, samt arbejdet 3 år i Beredskabsstyrelsens Internationale Beredskab, hvor hun har understøttet internationale missioner og udsendelser til katastrofenødhjælp.

 

I forbindelse med studiet har Nynne været i praktik hos bl.a. brandvæsener og NGO, helt fra Grønland til Indien. Her har hun stiftet bekendtskab med meget meningsfulde, men også belastende fag med potentiel traumatisering og høje følelsesmæssige krav. I sin sidste praktik i strategisk forebyggelse tilkoblede hun sig hos Institut for Belastningspsykologi, hvor hun har været siden og som færdiguddannet indtrådte som forebyggelseskonsulent.