Grundkursus i belastningspsykologi

Grundkursus i belastningspsykologi er et “gør-det-selv” kursus til arbejdspladser med høje følelsesmæssige krav. Kurset gør arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø håndgribeligt, meningsfyldt, spændende – og tager direkte afsæt i de store ressourcer, som allerede findes i din organisation. Det er udviklet og formidlet af psykolog Rikke Høgsted og er baseret på hendes bog, ”Grundbog i Belastningspsykologi”.

 

Kursets overordnede formål er at klæde medarbejdere, ledere, arbejdsmiljøkonsulenter og andre fagfolk på med inspiration, viden, håndgribelige strategier og et fælles sprog, som gør dem i stand til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø – så man til trods for arbejdets indbyggede psykiske krav og potentielle belastninger kan udføre et godt og sikkert arbejde og samtidig selv være i trivsel.

 

Kurset bygger på den helhedsorienterede grundpræmis, at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, som kun lykkes, hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar. Tilgangen betoner den kollektive forebyggelse og er i tråd med de krav, der stilles til forebyggelse i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø.

Nemt, fleksibelt og med den største respekt for ressourcerne i din organisation.

Book en gratis fremvisning af kurset.

…vi kan ikke fordrage spam, så du kan være helt rolig. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og kontakter dig kun vedr. fremvisningen af kurset.

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø behøver ikke være ukonkret og uhåndgribeligt. Få skabt et let tilgængeligt belastningspsykologisk fundament, som den lokale forebyggelse i din organisation kan bygge ovenpå.
Afspil video

Dit gør-det-selv-kursus

Det digitale grundkursus er et “gør-det-selv”-kursus bygget op af 10 selvforklarende moduler, der tager kursisterne i hånden. Man kan som arbejdsplads selv facilitere kurset – eventuelt suppleret af et tovholder eller lodskursus, som mange store arbejdspladser allerede har god erfaring med. Ønskes det, kan vi også facilitere kurset for jer. Læs mere om tovholder og lodskurser her.

Afspil video

Dit udbytte af kurset

Se hvad tidligere uddannelseskoordinator i psykiatrien Region Syd – nu arbejdsmiljøkonsulent hos Odense Universitetshospital, Gitte Vase, fortæller om fordelene ved det digitale grundkursus.

FAQ: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad kan det digitale grundkursus i belastningspsykologi bruges til? Er det overhovedet relevant for os? Hvordan er kurset opbygget? Og hvordan får vi størst udbytte af det? 

 

Vi har svaret på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder hos ledere, medarbejdere og organisationer. Har du øvrige spørgsmål til kursets indhold, udbytte og form er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os direkte eller til at booke en gratis  fremvisning.

Kurset skaber et godt fundament af belastningspsykologisk viden, som er let tilgængelig og let forståelig og derfor hurtig kan tilegnes af alle på arbejdspladsen.

 

Det er både viden om, hvilke hændelser og forhold ved håndteringen, der potentielt belaster, hvilke faresignaler man skal være opmærksom på og hvilke psykologiske barrierer, der skal håndteres for at opnå en god strategisk forebyggelse.

 

Kurset tilbyder en helhedsorienteret og kollektiv forebyggelse ved at pege på konkrete handlemuligheder til både den enkelte ansatte, til kollegerne, til lederne og til organisationen.

 

Kurset giver et fælles sprog i form af modeller, metaforer og begreber og er pædagogisk konsistent ved at tilbyde ens læring til alle i organisationen.

Kurset kan bruges:

• til intern undervisning eller temadage for hele afsnit, ledergrupper, TRIO-grupper eller for arbejdsmiljøorganisationen fx som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 
• som fælles udgangspunkt i forbindelse med en særlig indsats i forhold til fx sygefravær, samarbejde, trivsel og arbejdsglæde.

• som del af introduktionsprogrammet til nye medarbejdere og ledere.

 

Kurset er relevant for alle ansatte, der har et psykisk krævende job, dvs.:

 

• job, hvor de ansatte bliver konfronteret med ulykker, trusler, traumer, overgreb, død eller andre voldsomme begivenheder. 

 

• job, hvor de ansatte skal håndtere høje følelsesmæssige krav.

 

• job, hvor de ansatte er i risiko for at blive udsat for vold og trusler.

Kurset består i to dele: Et grundkursus på 8 moduler for alle i organisationen og en overbygning på 2 moduler målrettet ledere og fagfolk, der arbejder med ledelse.

 

Hvert modul består af en lille film, der slutter med en refleksionsøvelse og der lægges op til, at kursisten gør noter i det tilhørende opgaveark. Herefter opfordres kursisterne til at tale med hinanden om egne erfaringer med emnet.

 

Kurset kan gennemføres som enten onlineundervisning eller gennem fysisk fremmøde. Modulernes spilletid varierer fra emne til emne, men ligger typisk på mellem 6 og 8 minutter. Kursets rene spilletid er samlet på 85 minutter. Kursets varighed vil afhænge af, hvor lang tid man sætter af til refleksion.

Kursuspakken består i:

 

Adgang til de 8 videomoduler på Digitalt Grundkursus i Belastningspsykologi.

 

Adgang til de 2 videomoduler på Overbygning til Digitalt Grundkursus i Belastningspsykologi.

 

Moduloversigt (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

• Arbejdsark (pdf), der skal printes og udleveres til deltagerne.

 

Rød-Grøn-Blå modellen (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

 

Ekstramateriale (pdf) – Fiskerbænken, IGLOU-arbejdsark samt to måleredskaber for trivsel (WHO-5 & ProQOL), som man kan arbejde med undervejs i gennemgangen af kurset eller som opfølgning til kurset efter gennemførsel.


Hvordan bliver materialet leveret?

 

Kursusmaterialet bliver leveret elektronisk og gennem et link, der giver enheden/afdelingen adgang til materialet. Denne adgang er eksklusiv for den enkelte enhed/afdeling og må ikke deles med andre.

Kursets opbygning i moduler gør det meget fleksibelt og lægger op til forskellige former for kompetenceudvikling*:

 

Gruppe-modellen: En model, hvor man som gruppe tager kurset sammen og undervejs reflekterer med hinanden over modulernes indhold. Kurset kan ledes af en tovholder – f.eks. en leder, sjakbajs, arbejdsmiljørepræsentant eller af en intern arbejdsmiljøkonsulent.

 

Duo-modellen: En du-og-jeg-model, hvor man tager kurset sammen med en kollega, eller for lederes vedkommende sammen med en ligestillet leder. Du-ogjeg-modellen kan også bruges af praktikanter/praktikvejledere, mentees/mentorer eller af nyansatte og deres introansvarlige eller ledere.

 

Selvstudie-modellen: En model, hvor kursisten – den enkelte medarbejder eller leder – gennemfører kurset og undervejs gør noter i arbejdsarket til eget brug.

 

*Det skal bemærkes, at kurset kun sælges til virksomheder og i et antal af mindst ti licenser.

Gør-det-selv-princippet aktiverer organisationens egne ressourcer og gør det let at skræddersy kurset til de lokale forhold.

 

Når kurset faciliteres af egne ansatte, styrker det automatisk ejerskabet, hvilket ofte gør implementeringen lettere.

 

Hertil kommer at man sparrer udgiften til en ekstern konsulent.

Kurset arbejder efter principper, der lever op til de krav, der stilles til forebyggelse i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø. Principper som virksomheder er forpligtiget til at kende og anvende i deres forebyggende arbejde, og som Arbejdstilsynet anvender i deres vurdering af det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn.