Cases

På denne side samler vi løbende forskellige organisationers oplevelser og gode råd til arbejdet med Grundkursus i Belastningspsykologi – dette til inspiration for andre arbejdspladser, som søger erfaringer med fx den praktiske udførsel eller forankringen af kurset, eller som ønsker medvind i beslutningsprocessen om at styrke deres arbejdsmiljø med kurset som værktøj.

God læselyst!

Lokalpsykiatri Sønderborg, Region Syddanmark

 

Stine Visby, Funktionsleder

 

Grundkursus i Belastningspsykologi er ret enkelt at komme i gang med. Jeg har sammen med min AMIR (arbejdsmiljørepræsentant) forberedt kurset over to dage og fordelt modulerne ud på dagene, så der var god tid. Vi havde besluttet, at vi ville lade kurset fylde og give god plads til drøftelser og refleksioner. Vi havde 5 grupper af 6-7 medarbejdere i hver. Vi sad alle i samme lokale. Dagene startede med morgenmad og derefter præsenterede jeg kursusindholdet og baggrunden for, at vi sad der. 4 moduler fordelt på hver dag. God forplejning med morgenmad, frokost og kage. Alle moduler blev gennemgået på samme måde:
– Videomodul
– 20-30 min. drøftelser i grupper ud fra spørgsmålene
– 10-15 min opsamling som blev faciliteret af mig

 

Der kom mange gode tilkendegivelser på dagene – også til trods for, at flere havde været bekymret for kvaliteten af et kursus, der selv skulle faciliteters ud fra en video. Det fungerede faktisk rigtig godt. Det var simpelt at gå til, og det var rart at kunne tage udgangspunkt i det skriftlige materiale. Rikke har en behagelig stemme og kom ud over “videokanten” 🙂

 

Der er efter kurset kommet efterrefleksion fra flere medarbejdere, hvilket er en god ting. Vi har også allerede flere gange anvendt Rød-Grøn-Blå, når vi har skulle drøftet en patient, hvor der kan stå noget i vejen for at give den korrekte hjælp eller sparring til hinanden. Jeg vil følge op kursusdagene på et P-møde og give plads til nye drøftelser. Og så tænker jeg egentlig at noget af det her skal på vores arbejdsmiljøtavle.

Elmehuset, Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Køge Kommune

Læs denne korte case-beskrivelse af, hvordan Elmehuset i Køge Kommune har arbejdet med Grundkursus i Belastningspsykologi og blandt andet betoner vigtigheden af ledelsesmæssig prioritering og opbakning.

Væksthuset

Læs denne korte case-beskrivelse af, hvordan Væksthuset har arbejdet med Grundkursus i Belastningspsykologi. 

Bostedet Solsiden, Region Nordjylland

Læs denne korte case-beskrivelse af, hvordan Bostedet Solsiden fra Region Nordjylland har arbejdet med Grundkursus i Belastningspsykologi og implementeret teorien over flere år ved understøttelse af Grundbogen, pixi-bøger og Rød-Grøn-Blå-plakater.

Kofoedsminde, region sjælland

Læs denne grundige case-beskrivelse af, hvordan Kofoedsmindes 500 ansatte greb processen an, da de alle gennemgik Grundkursus i Belastningspsykologi.

 

Kofoedsminde behandler nogle af landets farligste beboere og har siden etableringen i 1983 opbygget en betydelig og unik faglig ekspertise blandt deres medarbejdere, som dagligt udfordres og udvikles.

Geelsgårdskolen, Region Hovedstaden

Læs denne korte case-beskrivelse af, hvordan Geelsgårdskolen har arbejdet – og stadig arbejder – med Grundkursus i Belastningspsykologi, heriblandt på en temadag for hele 180 medarbejdere.

Aktivitets- og Botilbud – CDH Kloden, Region Nordjylland

Læs denne korte case-beskrivelse af, hvordan bostedet Kloden har arbejdet med Grundkursus i Belastningspsykologi i deres mindre gruppe af medarbejdere.

Socialrådgiver-uddannelsen Absalon

Læs denne grundige case-beskrivelse af, hvordan Socialrådgiveruddannelsen på Absalon arbejdede med Grundkursus i Belastningspsykologi gennem deres studerende og arbejdsmiljøorganisation. Et eksempel på, hvordan (IGLOU)-Uddannelsesstederne kan arbejde med belastningspsykologi.

Brønderslev Kommune

Læs dette nyhedsbrev om, hvordan Brønderslev Kommune har arbejdet – og fortsat arbejder med – at implementere Grundkursus i Belastningspsykologi bredt i kommunen på tværs af forvaltninger og fagligheder. 

Aalborg Kommune, Job- og aktivhuset

Læs denne korte case-beskrivelse af, hvordan Job- og Aktivhuset i Aalborg Kommune har arbejdet med Grundkursus i Belastningspsykologi for 50 udvalgte medarbejdere.

Ringkøbing-Skjern Kommune, Socialrådgivningen, Børn og Familie

Læs denne korte case-beskrivelse af, hvordan Socialrådgivningen, Børn og Familie i Ringkøbing-Skjern Kommune har arbejdet med Grundkursus i Belastningspsykologi.

OBS! Siden her er ny og stadig under udarbejdelse – den opdateres løbende … er der noget, du savner, må du endelig lade os vide det på: info@belastningspsykologi.dk