Hvordan de fire gruppekurser supplerer hinanden
i forebyggelsesarbejdet

FOREBYGGELSESHUSET er vores sammenhængende system af gruppekurser til fagfolk med et psykisk krævende arbejde. Det består af fire kurser målrettet både lederne, medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen og kan bruges i det lovpligtige arbejdsmiljøarbejde.

 

Kursussystemet er kompetencegivende og er bygget på helhedsorienterede og kollektive løsninger, der hviler på solid evidens, forskning og ekspertise i krise- og belastningspsykologi.

Afspil video

Demo-versioner af De fire digitale gruppekurser