Åbne arrangementer i 2022

Du kan opleve institutleder Rikke Høgsted fortælle om belastningspsykologien ved et af arrangementerne herunder. Til nogle af arrangementerne kræver det dog, at du er medlem af den respektive organisation, der er vært for dagen.

Oplæg ved KFUKs Sociale Arbejdes 75-års jubilæum i 2022 for medarbejdere i Kolding d. 28/1-22, kl. 13.30-15.30
Læs mere om KFUKs Sociale Arbejde her: https://kfuksa.dk/velkommen-til-kfuks-sociale-arbejde

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark, Medlemsarrangement om omsorgstræthed i Vejen d. 3/2-22, kl. 17.30-20.30
https://tilmeld.dsr.dk/syddanmark-omsorgstraethed03022022

Halv temadag for socialrådgiverstuderende og undervisere på uddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Nykøbing Falster d. 23/2-22, kl. 9.00-12.00
Læs mere om Absalon her: https://phabsalon.dk/om-professionshoejskolen-absalon

Arbejdsmiljødage i Vrå, Brønderslev Kommune d. 2/3-22, kl. 13-15.30 og d. 3/3-22 kl. 9.45-12.15
http://www.ansatibronderslev.dk/Arbejdsmiljo/Arbejdsmiljodagene.aspx

Oplæg for socialrådgiverstuderende og undervisere på uddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Slagelse d. 23/3-22, kl. 9.00-11.00
Læs mere om Absalon her: https://phabsalon.dk/om-professionshoejskolen-absalon

Certificeret uddannelse i belastningspsykologi og forebyggelse i Silkeborg med start d. 28/3-22, og i Hvidovre med start d. 13/9-22
https://seminarer.dk/uddannelser/belastningspsykologi/

Plenumoplæg på BFA´s Konference om Psykisk Arbejdsmiljø 2022 ”Følelser på job” i Nyborg d. 30/3-22, kl. 9-10
https://www.etsundtarbejdsliv.dk/konferencer/konference-psykisk-arbejdsmiljoe/om-konferencen-psykisk-arbejdsmiljoe

Temadag for psykologer om forebyggelse af sekundær traumatisering, København, Selskab for Psykotraumatologi d. 6/4-22, kl. 9-16
https://www.dp.dk/decentrale-enheder/dansk-krise-og-katastrofepsykologisk-selskab/forside/kurser-og-arrangementer/?fbclid=IwAR33bqqLVzMYyURXqk0j2NSsWOLoWZqjSd2LRXaSGvOhhxNeSf8ix_DdjeI

Oplæg på TR/AMR årsmøde, Dansk Psykologforening i Nyborg, d. 11/5-22, kl. 10.15-12
https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/kursusbeskrivelse/20220511/

Oplæg på RoSa-konferencen ved Psykiatrien Region Sjælland i Korsør, d. 25/5-22
Læs mere om RoSa – Enheden for relationer og samarbejde på tværs her: https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/relationer-og-samarb-paa-tvaers/Sider/default.aspx

Webinar: Mellem begejstring og belastning i ældreplejen, d. 22/9-22 kl. 9.30-12.30
Webinaret henvender sig primært til ledere, nøglepersoner og planlæggere i ældreplejen, men andre interesserede er også velkomne til at deltage – det er gratis.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2022/Webinar-Mellem-begejstring-og-belastning-i-aeldreplejen
Tilmelding her: https://www.sst.dk/da/Arrangementer/2022/Webinar-Mellem-begejstring-og-belastning-i-aeldreplejen

Årsmøde, generalforsamling og temadag om psykologisk tryghed, 03/10-22

https://www.dp.dk/decentrale-enheder/hospitalssektionen/forside/kurser/ 

Vold som Udtryksform, Konference: Skab trygge leve- og arbejdsmiljøer, Hotel Nyborg Strand, 17/11-22

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter, som arbejder med borgere i socialpsykiatrien eller i behandlingspsykiatrien. Læs mere og hent program her:

https://voldsomudtryksform.dk/events/konference-skab-trygge-leve-og-arbejdsmiljoeer/?fbclid=IwAR2t-1byWOU4_ZN6h3s23ELeg0vSdSBn5uS3y4w_pRJQrSBCytdFPj0-4Pk 

Har du ikke mulighed for at deltage? Fortvivl ej – Rikke er at finde ved andre spændende konferencer i efteråret 2022, så hold øje med siden her.

Opdateret 31. august 2022.