Når forskning og praksis mødes

Institut for Belastningspsykologis praksis bygger på et erfarings-, forsknings- og evidensbaseret grundlag. Vi ønsker samtidig at bidrage til udvikling af ny viden, hvilket vi gør gennem samarbejde med forskellige forskere og forskningsinstitutioner.

Traumatisering og udbrændthed blandt anklagere
Rikke var i 2019 med til at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse af traumatisering og udbrændthed blandt danske anklagere gennemført i september 2019. Undersøgelsen blev udarbejdet i samarbejde mellem Maria Louison Vang, psykolog og ph.d., Adjunkt v. Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet, Jesper Pihl-Thingvad, psykolog og ph.d., Klinisk Psykolog og forskningskoordinator v. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, uddannelsesansvarlig anklager Stine Dahl samt uddannelses- og udviklingschef hos Rigsadvokaten Holger Smith. Læs rapporten her.

Udbrændthed blandt læger

Rikke bidrog i 2020, i samarbejde med Dansk Selskab for Palliativ Medicin, til en undersøgelse af udbrændthed blandt læger indenfor det palliative speciale. Undersøgelsen blev gennemført af bl.a. forskningsleder Kristoffer Marså, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet og Tina Bøgelund Kristensen, Onkologisk afdeling Herlev Hospital. Undersøgelsen blev i 2021 publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journals elektroniske version. Læs artiklen her.

Følelsesmæssige krav i arbejdet på hospitaler

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DaCHE) er i gang med at undersøge effekten af instituttets omfattende arbejdsmiljøprojekt KOBLING på Nykøbing Falster Sygehus. Indsatsen består dels af undervisning i belastningspsykologi på alle niveauer i organisationen og dels i at alle ansattes gennemfører Grundkursus i Belastningspsykologi, som sygehuset egen arbejdsmiljøorganisation klædes på til at facilitere. For mere om forskningsprojektet læs her.