Mia Pilgaard Nielsen – Forebyggelseskonsulent

Mia Pilgaard Nielsen, professionsbachelor i ergoterapi med bred erfaring inden for arbejdsmiljøområdet, har gennem de seneste 15 år arbejdet med alle aspekter af arbejdsmiljøområdet i både kommunale og regionale virksomheder. Hun har blandt andet arbejdet for Arbejdstilsynet med kortlægning af udfordringer inden for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

De seneste år har Mia arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent i kommunalt regi. Mias spidskompetencer knytter sig især til opgaver inden for det psykiske arbejdsmiljø, såsom forebyggelse af fysisk og psykisk vold, høje følelsesmæssige krav i arbejdet og psykisk førstehjælp. Hun har erfaring med rådgivning og vejledning, procesopgaver, temadage samt udvikling af nye forebyggelsestiltag på arbejdspladsen.

 

Mia underviser primært i Nordjylland.