Lars Andersen – Proceskonsulent

Lars Andersen, cand.psych. fra Københavns Universitet, 2016 med speciale i metakognitiv terapi, kognitiv terapi og PTSD og stor erfaring med at hjælpe mennesker igennem stress, angst, sorg og kriser – også i form af debriefinger efter voldsomme hændelser.

 

Lars har 20 års erfaring med fysiske og psykiske lidelser ved ambulancetjenesten og i militæret – specielt i akutte situationer. Lars har været soldat i international tjeneste, hvor han var en del af sanitetsdelingen og hjalp tilskadekomne soldater og civile.

 

Derudover har Lars beskæftiget sig med børn og unge, som har været anbragt udenfor hjemmet, samt arbejdet med unge, der har haft psykosociale problematikker. Lars har de sidste 2 år fungeret som supervisor i Kriminalforsorgen.

 

Lars underviser primært på Sjælland.