FAQ: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad kan det digitale grundkursus i psykologisk tryghed bruges til? Er det overhovedet relevant for os? Hvordan er kurset opbygget? Og hvordan får vi størst udbytte af det?

 

Vi har svaret på nogle af de spørgsmål, som vi ofte møder hos ledere, medarbejdere og organisationer. Har du øvrige spørgsmål til kursets indhold, udbytte og form er du hjertelig velkommen til at kontakte os direkte.

For at få det fulde udbytte af alles evner og talenter, så man sammen kan skabe så gode resultater for ens målgruppe som overhovedet muligt.

 

Kurset skaber på en let tilgængelig og let forståelig måde et godt fundament af viden om psykologisk tryghed.

 

Det er både viden om, hvad psykologisk tryghed er, og den positive effekt det har, når der er en høj grad af psykologisk tryghed. Kurset handler også om, hvad psykologisk tryghed ikke er og får ryddet op i klassiske misforståelser og fejlslutninger om emnet.

 

Kurset svarer på, hvorfor den psykologiske tryghed er så vigtig, men sommetider kan være en vanskelig og udfordrende størrelse.

 

Endeligt byder kurset på et hav af ideer til, hvordan den psykologiske tryghed kan fremmes, såvel gennem viden, metaforer og illustrationer, som øvelser og strategier.

 

Kurset har en helhedsorienteret tilgang til emnet og vores anbefaling er, at både ledere og medarbejdere tager kurset sammen.

 

Kurset giver et fælles sprog i form af modeller, metaforer og begreber og er pædagogisk konsistent ved at tilbyde ens læring til alle i organisationen.

Ja, fordi kurset handler om alment psykologiske og alment organisatoriske fænomener.

 

Men kurset tilpasser sig også jer undervejs – helt automatisk. Når I gennemgår kurset får I nemlig den teoretiske viden, som dernæst omsættes til praksis under en refleksionsøvelse i slutningen af hvert modul. 

 

Derudover giver øvelseskataloget mulighed for at beslutte præcis, hvordan jeres “tryghedstræningscenter” skal se ud.

 

Dermed skræddersyer I selv kurset undervejs, så det bliver relevant for jer og jeres hverdag – men på et konsistent og fagligt fundament.

Kurset kan bruges:

• til intern undervisning eller temadage for hele afsnit, ledergrupper, TRIO-grupper eller for arbejdsmiljøorganisationen fx som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
 
• som fælles udgangspunkt i forbindelse med en særlig indsats i forhold til fx sygefravær, samarbejde, trivsel og arbejdsglæde.


• som del af introduktionsprogrammet til nye medarbejdere og ledere.

Kurset er relevant for alle organisationer, men særligt relevant for arbejdspladser hvor:

 

• arbejdet rummer ubekendte faktorer, og hvor samarbejdet mellem organisationens medlemmer og den gensidige afhængighed af hinandens input er væsentlig for udførslen af kerneopgaven.

 

• arbejdet rummer ansvar for beslutninger med vidtrækkende konsekvenser. Dette skærpes yderligere, hvis beslutningerne skal tages under tidspres og på et sparsomt grundlag af oplysninger.

 

• arbejdet er psykisk krævende, da man her har brug for et ekstra højt niveau af psykologisk tryghed for at kunne støtte hinanden og forebygge, at arbejdet får negative konsekvenser for den mentale trivsel, sundheden og helbredet. 

Kurset består af en åbningsfilm, 10 videomoduler og et Masterclass-modul.


Åbningsfilmen kan bruges som en teaser, introduktion til emnet og kursets metodik.


Modul 1-9 består af film, der slutter med en refleksionsøvelse og der lægges op til, at kursisten gør noter i det tilhørende opgaveark. Herefter opfordres kursisterne til at tale med hinanden om egne erfaringer med emnet.


Modul 10 er en gennemgang af Øvelseskataloget, som med fordel kan ses sammen og efterfølges af en drøftelse om, hvilke øvelser og prøvehandlinger I ønsker at arbejde med i hverdagen for løbende at implementere og øge den psykologiske tryghed.


Masterclass-modulet består af 6 små videosekvenser med tilhørende refleksionsøvelser.

 

Kurset er tænkt til undervisning med fysisk fremmøde, men kan også gennemføres online. Modulernes spilletid varierer fra modul til modul. Åbningsfilmen varer ca. 6 min – modul 1-9 varer mellem 5-15 min – modul 10 varer 21 min, og Masterclass-modulet varer ca. 14 min. Kursets rene spilletid fra modul 1-10 er samlet ca. 104 minutter. 


Kursets varighed vil afhænge af, hvor lang tid man sætter af til refleksion og øvelser. Der kan findes inspiration til gennemførsel i kursusmanualen og kursusprogrammerne.

Kursuspakken består i:

Adgang til en åbningsfilm, 10 videomoduler og et Masterclass-modul.

• Kursusmanual og kursusprogrammer (pdf), der kan bruges til at planlægge gennemførslen af kurset
• Vejviser til Øvelseskataloget (pdf), der viser koblinger mellem videomoduler og øvelser fra Øvelseskataloget

Moduloversigt (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

• Arbejdsark modul 1-9 (pdf), der skal printes og udleveres til deltagerne.
• Arbejdsark til Masterclass-modulet (pdf), der skal printes og udleveres til deltagerne.

• Arbejdsark: Utrygge og trygge tolkninger, og Den støttende arbejdsgruppe (pdf), der kan printes og udleveres til deltagerne.

• Øvelseskatalog (pdf), der skal printes og udleveres til deltagerne.

• Evalueringsskema til ledere (pdf) , samt spørgeskemaet Mål jeres psykologiske tryghed (pdf)

• Plakaten ENERGI (A3)


Hvordan bliver materialet leveret?

Kursusmaterialet bliver leveret elektronisk og gennem et link, der giver enheden/afdelingen adgang til materialet. Denne adgang er eksklusiv for den enkelte enhed/afdeling og må ikke deles med andre. Linket tilgås via fælles login-oplysninger, og indeholder det ønskede antal licenser – én licens pr. medarbejder. 

Materialet kan efter aftale også leveres til et kursussystem som fx Plan2Learn eller Campus.

Gør-det-selv-princippet aktiverer organisationens egne ressourcer og gør det let at skræddersy kurset til de lokale forhold.

 

Når kurset faciliteres af egne ansatte, styrker det automatisk ejerskabet, hvilket ofte gør implementeringen lettere.

 

Hertil kommer at man sparrer udgiften til en ekstern konsulent.

At arbejde med psykologisk tryghed er i praksis at arbejde med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og må betragtes som en naturlig del af arbejdsmiljøarbejdet i organisationen.