Uddannelser i belastningspsykologi

Institut for Belastningspsykologi har netop indledt et samarbejde med LearnX om uddannelser i belastningspsykologien, som du kan læse mere om her. Der er i forbindelse med samarbejdet blevet lavet en gratis filmtrilogi, hvor du blandt andet kan høre om arbejdsmiljøorganisationens arbejde og om lederens dobbelte rolle i forhold til forebyggelse af mentale belastninger.

Du kan få adgang til trilogien her. 

Se nærmere på de forskellige uddannelser her.

En halv dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse for ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøkonsulenter®

Tag en kollega under armen og kom til Sydhavnen i København den 29. august 2024 og få en introduktion til belastningspsykologien. Du vil på den halve dags uddannelse få kendskab til den elementære belastningspsykologi: Hvad påvirker og potentielt belaster? Hvordan reagerer man som både enkeltindivid og gruppe? Og, hvad kan man gøre for at forebygge? Sidst og ikke mindst – du vil lære et nyt sprog for, hvordan man kan tale om arbejdets belastninger på en konstruktiv måde.

LÆS MERE HER.

Den Belastningspsykologiske Arbejdsmiljøuddannelse®

Bliv i efteråret certificeret i forebyggelse af mental slitage og skader ved psykisk krævende arbejde. Denne uddannelse er designet som en gruppe- eller makkerpar-uddannelse til arbejdsmiljøorganisationen, TRIO-grupper og interne arbejdsmiljøkonsulenter. Uddannelsen er oplagt som efteruddannelse af både ledere og tillidsvalgte (AMR og TR) for f.eks. socialrådgivere, sagsbehandlere, syge- og sundhedspersonale, politi, fængselsbetjente, krigskorrespondenter og -fotografer, psykologer, præster, pædagoger, SOSU’er, nødhjælpsarbejdere eller andre der har et mentalt højrisikojob herunder fagfolk, der arbejder med klimaforandringer.

Bemærk: Uddannelsen retter sig ikke mod selvstændige arbejdsmiljøkonsulenter eller ledelsesrådgivere.

LÆS MERE HER.

Det Belastningspsykologiske Lederskab®

Find balancen i ledelse af ansatte i det psykisk krævende arbejde. Denne uddannelse er til ledere på alle niveauer. Du kan være leder for f.eks. læger og sygeplejersker, socialrådgivere, sagsbehandlere, politi, fængselsansatte, krigskorrespondenter og -fotografer, psykologer, præster, pædagoger, SOSU’er, nødhjælpsarbejdere eller andre, der har et mentalt højrisikojob herunder fagfolk, der arbejder med klimaforandringer.

Forebyggelse er en holdsport, og det er derfor rigtig fint, hvis man deltager sammen som ledergruppe eller som leder-makkerpar. Er det ikke muligt, er man selvfølgelig stadigvæk hjertelig velkommen på holdet. Der kommer helt sikkert også andre ”solo-ledere”.

Bemærk: Uddannelsen retter sig ikke mod selvstændige arbejdsmiljøkonsulenter eller ledelsesrådgivere.

LÆS MERE HER. 

Du kan få lynhurtigt svar på f.eks. gruppetilbud, rabataftaler eller yderligere information om uddannelserne på telefon 8987 5050 mandag til fredag fra 8.00 – 16.00.