En lækker model er kommet på plakaten!

– Og nej, det er hverken en fotomodel, en bilmodel eller en rollemodel – men derimod Institut for Belastningspsykologis populære RødGrønBlå-model.

Modellen opstod for snart 5 år siden på min skitseblok og jeg vidste straks, at den skulle med i den kommende Grundbog i Belastningspsykologi, som udkom senere samme år.

Det er ikke kun os i Instituttet, der er vilde med modellen – vores kunder har igennem disse år igen og igen brugt den i deres organisationer, lænet sig op ad den og ind imellem rost den i et omfang, der har givet os helt røde kinder.

”Rød-Grøn-Blå-Modellen er et rigtig godt værktøj til at vise, hvad der sker, når vi fagpersoner kommer under pres. For vi kender alle til at blive både over- og underinvolverede. Nogle gange tyndhudede, andre gange tykhudede. Modellen gør det lettere at tale med kollegaerne om det, og tilbyder os dermed en hurtig genvej tilbage til den gode og afstemte kontakt.”
– Overlæge Ove Gaardboe, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Hvorfor er modellen så blevet så udbredt og anvendt – hvorfor er så mange blevet glade for den?

Det er der nok flere forklaringer på. Helt overordnet tilbyder modellen fælles viden og et fælles sprog, hvilket skaber grundlaget for en fælles forståelse, der kan fostre nye fælles løsninger.

Rød-Grøn-Blå-Modellen kan være det ’fælles tredje’, der gør det lettere at tale om de faldgruber, vi alle falder i. De uhensigtsmæssige strategier, vi tyer til, når presset bliver for stort. Kort sagt, de menneskelige reaktioner vi har i mentale højrisikojob.

Modellen ”ser” og ”hører” os, og kommunikerer indirekte, at det er helt almindeligt og ok, at falde over i enten det røde felt, hvor vi bliver overinvolverede, eller i det blå felt, hvor vi bliver underinvolverede. Alt er godt, så længe vi blot opdager det og hjælper hinanden tilbage i det grønne felt. Modellen guider os til at genetablere forbindelsen med værdierne i dens grønne midte og dermed afbalancere os selv i mødet med de borgere, patienter, klienter med mange flere, som vi hjælper i dagligdagen.

Modellen tilbyder os også et intuitivt blik på de gruppedynamikker, der let opstår i en presset eller måske ligefrem udmattet arbejdsgruppe, og som uidentificeret kan gøre slemt værre og skabe samarbejdskonflikter både internt og eksternt.

Mit ønske med Rød-Grøn-Blå-modellen var – gennem farverne og de mange stikord – at skabe en psykologisk tryg og rummelig ramme for en vigtig dialog. At gøre gruppedynamiske og alment menneskelige reaktioner genkendelige og mulige at tale om uden skam og fordømmelse.  

Flere af vores kunder har efterspurgt modellen i print for at kunne hænge den op i mødelokalet, kontoret, vagtværelset etc. Vi har derfor nu produceret en plakat med Rød-Grøn-Blå-modellen der kan købes gennem diverse netboghandlere.

Du kan finde link til bestilling af plakaten her.

Vi håber, at modellen fremadrettet vil få endnu større udbredelse og finde vej til en masse arbejdspladser, hvor de ansatte har høje følelsesmæssige krav på jobbet.