Nyhedsbrev #6 – Et nyt grundkursus er i støbeskeen: ”Tør vi sige, hvad vi tænker og tale om vores fejl? Tør vi lade være?”

I september 2020 lanceredes Grundkursus i Belastningspsykologi – nu knapt to år efter er krisepsykolog Rikke Høgsted ved at udvikle ”Grundkursus i Psykologisk Tryghed”, som udkommer i dette efterår.

Fagfolk i mentale højrisikojob har brug for et højt niveau af psykologisk tryghed. Det er forudsætningen for, at man kan støtte hinanden på en god måde, og dermed forebygge at arbejdet får negative konsekvenser for den mentale trivsel, sundheden og helbredet.

Derfor emmer Grundbogen og Grundkurset i Belastningspsykologi også allerede af psykologisk tryghed. Men nu suppleres og forstærkes denne del yderligere af et nyt digitalt grundkursus, hvor der stilles ekstra skarpt på netop psykologisk tryghed, og hvad man som individ, som arbejdsgruppe, leder og organisation kan gøre for at skabe og fastholde en kultur, hvor alle ansatte føler sig psykologisk trygge. Det gør det muligt for alle at bidrage med deres viden, tanker, observationer og ideer – også når tankerne eller ideerne måske går i en anden retning, eller udfordrer kulturens ’vi plejer’.

Vores udgangspunkt i Institut for Belastningspsykologi er, at man som fagperson – og i det hele taget som menneske – selvfølgelig altid ønsker at sige og gøre det rette. Alle ønsker at være deres faglige viden, erfaringer og ikke mindst værdier tro.

Alligevel kan det for alle mennesker ske, at vi befinder os i en situation, hvor man ikke lige får sagt det, man faktisk mener eller tænker. Og når det sker, mister arbejdspladsen måske vigtig viden. Ofte skyldes vores tavshed en form for frygt for de andres reaktion.

Andre gange forbliver man tavs, fordi man slet og ret ikke ved, hvordan man skal få delt sine tanker eller fortalt om en fejl. Tavse grupper kan sagtens have både vigtig viden og rigtige værdier, men mangler måske bare ideer til, hvordan de sammen får talt om det hele på en god måde.

”Grundkursus i Psykologisk Tryghed” indeholder en række værktøjer i form af baggrundsviden, begreber og metaforer, samt egentlige øvelser og miniworkshops, hvor man i grupper kan øve sig i at øge den psykologiske tryghed. Grundkurset består af et introduktionsmodul og 10 videomoduler. Hvis du ønsker at høre mere om kurset, når det udkommer, kan du skrive til os på: info@belastningspsykologi.dk