Aktuelt

Læs med om alt det, som rører sig i vores verden. Små og store nyheder om arrangementer, oplevelser, holdninger og meget mere.

– Eftertanker fra undervisning i psykologisk defusing for sygehusledere.  ”Det er godt nok flere år siden, men jeg husker det stadigvæk tydeligt” Den sætning har jeg hørt utallige gange fra erfarne fagfolk om hændelser fra fortiden, som har gjort særligt indtryk. Måske fordi sagen var......

Erhverv, hvor man dagligt eller regelmæssigt arbejder med traumer, død, lidelse, vold, omsorgssvigt eller trusler, stiller særlige krav til de ansatte og udsætter dem for en potentiel negativ belastning. Det gælder både de ansatte, der arbejder ude på hospitalsstuerne, i institutionerne og behandlingslokalerne, på fængselsgangene......

Nietzsches berømte ord: “Den, der ved, hvorfor han lever, kan tåle næsten et hvilket som helst hvordan”, kan i denne sammenhæng omskrives til: Den, der ved, hvorfor han eller hun arbejder, kan næsten tåle et hvilket som helst hvordan. For mange ansatte i et psykisk......