DEMOVERSJON

 

Velkommen til digitalt
grunnkurs i psykososial forebygging

Din digitale kurspakke består av en rekke forskjellige elementer, som kun kan brukes av deltakere på det digitale grunnkurset. Materialet kan ikke videresendes.
Pakken inneholder:

– Kursmanual og mulige kursprogrammer

– Moduloversikt for kursmodul 1-5

– Arbeidsark med refleksjonsøvelser til kursmodul 1-5

– Proaktiv og reaktiv forebygging (kan brukes ved modul 2 & 5)

– Bærekraftsmodellen (kan brukes ved modul 3)

– Belastningsfirkanten (kan brukes ved modul 4)

– 5 filmer – kursmodulene

Kursmanual, Kursprogrammer & Moduloversikt

Kursmanual

KURSPROGRAM –
DEn HalvE kursdag

KURSUSPROGRAM – en MODUL Av GANGEN

MODULoversikt 1-5

arbeidsark til refleksjonsøvelser & supplerende arbeidsark

Arbeidsark modul 1-5

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Proaktiv og reaktiv forebygging

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Bærekraftsmodellen

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Belastningsfirkanten

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

De 5 kursmodulene

Videomodul 1

Password: DEMO

Videomodul 2

Password: DEMO

VIDEOmodul 3

Password: DEMO

VIDEOMODUL 4

Password: DEMO

Videomodul 5

Password: DEMO