DEMOVERSJON

 

Velkommen til digitalt
grunnkurs i Psykologisk trygghet

Din digitale kurspakke består av en rekke forskjellige elementer, som kun kan brukes av deltakere på det digitale grunnkurset. Materialet kan ikke videresendes.
Pakken inneholder:

– Kursmanual og kursprogrammer

– Veiviser til Øvelseskatalogen

– Plakat A3: ENERGI

– Moduloversikt 1-10 + Masterclass

– Arbeidsark med refleksjonsøvelser til modul 1-9

– Arbeidsark med refleksjonsøvelser til Masterclass

– Spørreskjema: Mål din psykologiske trygghet

– Refleksjonsspørsmål til ledere (kan brukes ved modul 4)

– Utrygge og trygge tolkninger (kan brukes ved modul 5)

– Øvelseskatalog med ideer til øvelser og mini-workshops

– En åpningsfilm som kan brukes som teaser eller introduksjon til kurset

– 10 filmer – kursmodulene

– En Masterclass

Kursmanual, kursprogrammer & Veiviser til øvelseskatalog

Kursmanual

Kursprogram – Et heldagskurs

Kursprogram – to halve kursdager

Kursprogram – En modul av gangen

Veiviser til Øvelseskatalogen

Plakaten ENERGI, moduloversikt & arbeidsark til refleksjonsøvelser

Plakat – Energi

Moduloversikt 1-10 + Masterclass

Arbeidsark modul 1-9

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Arbeidsark til Masterclass

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

SpørreSKjEMA, supplerende arbeidsark & Øvelseskatalog

Spørreskjema: MÅL DIN PSYKOLOGISKE TRYGGHET

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Refleksjonsspørsmål til ledere

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Utrygge og trygge tolkninger

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Øvelseskatalog

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Åpningsfilmen, de 10 kursmodulene & Masterclass

ÅpningsFilmen

Password: DEMO

VIDEOmodul 1

Password: DEMO

VIDEOMODUL 2

Password: DEMO

VIDEOMODUL 3

Password: DEMO

VIDEOMODUL 4

Password: DEMO

VIDEOMODUL 5

Password: DEMO

VIDEOMODUL 6

Password: DEMO

VIDEOMODUL 7

Password: DEMO

VIDEOMODUL 8

Password: DEMO

VIDEOMODUL 9

Password: DEMO

VIDEOMODUL 10

Password: DEMO

MASTERCLASS

Password: DEMO