DEMOVERSjON

Velkommen til digitalt
grunnkurs i psykisk førstehjelp

Din digitale kurspakke består av en rekke forskjellige elementer, som kun kan brukes av deltakere på det digitale grunnkurset. Materialet kan ikke videresendes.
Pakken inneholder:

– Kursmanual og kursprogrammer

– Moduloversikt 1-10

– Arbeidsark med refleksjonsøvelser til modul 1-10

– Hjelpepyramiden & Individuell krisehjelp

– Hjelp-til-selvhjelp & Kollegastøtte (kan brukes ved modul 4 & 5)

– Psykisk førstehjelp (kan brukes ved modul 6)

– Slik støtter du som leder (kan brukes ved modul 7 & 8) 
– Psykologisk defusing (kan brukes ved modul 9)
– Treningsmanual: Slik trener dere hjelp og støtte
– 10 filmer – kursmodulene

Kursmanual & Kursprogrammer

Kursmanual

KursPROGRAM –
En samlet kursdag

KURSPROGRAM –
TO HALVE kursDAGEr

KURSPROGRAM –
en MODUL Av GANGEN

MODULOVERSIKT, refleksJonsøvelser & supplerende arbeIdsark

Moduloversikt 1-10

Arbeidsark med refleksjonsøvelser

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Hjelpepyramiden & Individuell krisehjelp

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Hjelp-til-selvhjelp & Kollegastøtte

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Supplerende arbeidsark & Treningsmanual

Psykisk Førstehjelp

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Slik støtter du som leder

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Psykologisk defusing

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Treningsmanual: Slik trener dere hjelp og støtte

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

De 10 kursmodulene 

Videomodul 1

Pass: DEMO

Videomodul 2

Pass: DEMO

VIDEOmodul 3

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 4

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 5

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 6

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 7

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 8

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 9

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 10

Pass: DEMO