DEMO VERSJON

Velkommen til digitalt grunnkurs i belastningspsykologi

Din digitale kurspakke består av en rekke forskjellige elementer, som kun kan brukes av deltakere på det digitale grunnkurset. Materialet kan ikke videresendes. Pakken inneholder:

– 10 film – kursmodulerne

– Kursmanual og mulige kursprogrammer

– Arbeidsark til modul 1-8

– Arbeidsark til modul 9-10

– Moduloversikt 1-8

– Moduloversikt 9-10

– Rød-Grønn-Blå-modellen
– Fiskerbenken

– Arbeidsark IGLOU-ideer

– WHO-5 & ProQOL – To måleredskaper for trivsel

Kursmanual og mulige kursprogrammer

Kursmanual

Et heldagskurs

To halve kursdager

En modul av gangen

Arbeidsark, moduloversikt og modeller

Arbeidsark modul 1-8

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Arbeidsark modul 9-10

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Moduloversikt 1-8

Moduloversikt 9-10

Rød-Grønn-Blå-modellen

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Fiskerbenken

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

ARBEiDSARK
IGLOU-IDEER

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

WHO-5 & PROQOL
– TO MÅLEREDSKApER FOR TRIVSEL

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

De 10 videomodulene

Videomodul 1

Pass: DEMO

VIDEOmodul 2

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 3

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 4

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 5

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 6

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 7

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 8

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 9

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 10

Pass: DEMO