DEMOVERSJON

Velkommen til digitalt
grunnkurs i belastningspsykologi

Din digitale kurspakke består av en rekke forskjellige elementer,
som kun kan brukes av deltakere på det digitale grunnkurset.
Materialet kan ikke videresendes
Pakken inneholder:

– Kursmanual og kursprogrammer

– Moduloversikt 1-8

– Arbeidsark til modul 1-8

– Arbeidsark til modul 9-10

– Rød-Grønn-Blå-modellen
– Fiskerbenken

– Arbeidsark IGLOU-ideer

– WHO-5 & ProQOL – To måleredskaper for trivsel

– 10 filmer – kursmodulene

Kursmanual og kursprogrammer

Kursmanual

Et heldagskurs

To halve kursdager

En modul av gangen

Arbeidsark, moduloversikt og modeller

Moduloversikt 1-10

Arbeidsark modul 1-8

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Arbeidsark modul 9-10

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Rød-Grønn-Blå-modellen

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

Fiskerbenken

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

ARBEiDSARK
IGLOU-IDEER

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

WHO-5 & PROQOL
– TO MÅLEREDSKApER FOR TRIVSEL

MERK: Fullversjon kan kun lastes ned i kurspakken.

De 10 kursmodulene (Dansk speak, norsk tekst)

Videomodul 1

Pass: DEMO

VIDEOmodul 2

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 3

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 4

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 5

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 6

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 7

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 8

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 9

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 10

Pass: DEMO

De 10 kursmodulene (Norsk speak, norsk tekst)

Videomodul 1

Pass: DEMO

VIDEOmodul 2

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 3

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 4

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 5

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 6

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 7

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 8

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 9

Pass: DEMO

VIDEOMODUL 10

Pass: DEMO