BÆREDYGTIG TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET

 

“Opbygning af modstandskraft og forebyggelse af mental slitage handler blandt andet om at tilrettelægge arbejdet på en bæredygtig måde. Bæredygtighed vil sige, at der er balance mellem brugen og beskyttelsen af ressourcerne. Ressourcer skal her forstås bredt som tid, økonomi og ikke mindst den enkelte eller teamets faglige og menneskelige kompetencer. 

 

En organisation eller person, der blot bruger ressourcerne uden at have øje for den bæredygtige balance, risikerer mistrivsel, stresssygemeldinger og en stor personaleomsætning. Organisationer og personer, der kun har fokus på at beskytte ressourcerne uden at have øje for den bæredygtige balance, risikerer også mistrivsel, da de ansatte her sandsynligvis vil opleve, at de ikke bliver fagligt udfordret og deres ressourcer ikke anvendt godt nok. Man vil som organisation derudover risikere at blive udkonkurreret af andre i branchen, der har fundet en bedre balance.”

 

Kig på Bæredygtighedsmodellen og giv det en tanke – hvilken af de 5 kurver bevæger du dig på? 

 

Ovenstående er et uddrag af “Grundbog i Belastningspsykologi”, hvor du kan læse mere om Bæredygtighedsmodellen.